Tarkemmat menetelmät käyttöön metsävarojen inventoinnissa | Metsäkeskus

Tarkemmat menetelmät käyttöön metsävarojen inventoinnissa

Suomen metsäkeskus aloitti tänä vuonna uuden kierroksen metsävaratiedon inventoinnissa. Metsäkeskus on tehnyt kaukokartoitusperusteista metsävarojen inventointia vuodesta 2010 alkaen, ja tiedot koko maan yksityismetsistä ovat kattavasti saatavilla Metsään.fi-palvelusta vuoden 2020 loppuun mennessä. Uudella inventointikierroksella kartoitetaan lähes koko Suomen metsävarat aiempaa tarkemmalla menetelmällä kuuden vuoden kuluessa.

Mediatiedote 28.5.2020.

Alkava metsävaratietojen inventointikierros kuuluu kansalliseen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmaan, jota koordinoi Maanmittauslaitos. Metsien inventointi perustuu edelleenkin lentokoneesta tehtävään laserkeilaukseen ja ilmakuvaukseen, maastossa tehtäviin koealamittauksiin sekä monipuolisiin laskentamenetelmiin. Näitä aineistoja yhdistämällä Metsäkeskus tuottaa monipuolista tietoa yksityismetsien kasvupaikoista, puustosta sekä hoito- ja hakkuumahdollisuuksista.  

Laserkeilauksella saadaan kolmiulotteista tietoa maanpinnasta ja kasvillisuudesta. Uudessa ohjelmassa laserkeilauksen pistetiheys nostetaan kymmenkertaiseksi verrattuna aiempaan, eli noin 5 pisteeseen neliömetrillä. Laserkeilauksella saadaan näin aiempaa tarkempaa tietoa esimerkiksi metsiköiden puuston rakenteesta. Jatkossa menetelmällä voidaan kartoittaa paremmin myös eri-ikäisrakenteisia metsiä ja esimerkiksi säästöpuita.  

Kaukokartoituksen tueksi mitataan maastossa puustotietoja koealoilta. Koealamittauksissa suurin muutos on se, että osalla koealoista puustotietoja kerätään aiempaa laajemmalta alueelta ja jokaisen puun sijainti määritetään tarkasti. Näin mittauksista kertyy aiempaa enemmän ja monipuolisempaa aineistoa puustotulkintaan ja tietojen tarkkuus paranee. 

– Puustotietojen perusteella tehdään ennusteita siitä, millaisia metsänhoitotöitä tai hakkuita metsissä kannattaa tehdä. Kun tiedot tarkentuvat, on niiden pohjalta mahdollista kehittää entistä parempia palveluita metsänomistajille ja metsäalan toimijoille, sanoo metsätiedon johtava asiantuntija Juho Heikkilä Suomen metsäkeskuksesta.  

Inventoinnit alkoivat eri puolilla maata 

Inventoinnit alkoivat tänä keväänä 18 alueella eri puolilla Suomea. Yksittäisen inventointialueen kokonaisala on noin 300 000 hehtaaria. Kultakin alueelta mitataan satoja maastokoealoja laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistojen tulkinnan tueksi. Kesäkaudella maastossa liikkuu kymmenittäin Metsäkeskuksen metsäammattilaisia mittaamassa näitä koealoja. Koealamittaus ei vahingoita puustoa tai maaperää. Laserkeilaus tehdään lentokoneesta noin kahden kilometrin korkeudesta, eikä siitä ole vaaraa ihmiselle.    

Tänä vuonna alkavien inventointien metsävaratieto valmistuu vuoden 2021 aikana, jolloin tieto on saatavilla Metsään.fi-palvelusta tilakohtaisena tietona yksityisille metsänomistajille ja Metsään.fi-verkkosivuilta avoimen metsätiedon osiosta muille tiedon käyttäjille. Kaikille inventointialueilla metsää omistaville ilmoitetaan, kun uudet metsävaratiedot valmistuvat.  

Oman metsätilan tietojen tulevan julkaisuvuoden voi tarkistaa jo nyt Metsävaratiedon saatavuus -karttapalvelusta. Eri vuosien laserkeilausalueet ovat nähtävillä Maanmittauslaitoksen Maastotiedon ylläpito -sivustolla.    

Lisätietoja:   
Juho Heikkilä  
metsätiedon johtava asiantuntija  
Suomen metsäkeskus  
p. 040 826 0566  
juho.heikkila(at)metsakeskus.fi  

Raito Paananen  
metsätietopäällikkö  
Suomen metsäkeskus  
p. 040 136 2906  
raito.paananen(at)metsakeskus.fi

.