Siiri-myrsky teki tuhojaan Sotkamon ja Kuhmon eteläosien metsissä

Juhannusviikolla lännestä itään Kainuun yli menneeseen ukkosrintamaan liittyneet syöksyvirtaukset vahingoittivat metsiä ainakin Sotkamon ja Kuhmon eteläosissa.

Suomen metsäkeskuksen tekemien selvitysten mukaan myrskytuhohavaintoja on tehty Sotkamon Kiantaperästä koilliseen Tipasojan suuntaan jatkuen Kuhmon puolella Jauhovaarasta itään kohti Kiekinkoskea. Yksittäisiä puita ja puuryhmiä on kaatunut. Lisäksi pienialaisia, lähes täysin tuhoutuneita metsikkökuvioita on myös todettu. Arvio tuhoutuneen puuston arvosta on useita satojatuhansia euroa. 

Myrskyn kaatamien puiden korjuu on vaarallista

Myrskytuhopuiden korjaaminen on vaarallisimpia metsätöitä. Jos havaitset metsässäsi tuhon, joka edellyttää puunkorjuuta, on turvallisinta olla yhteydessä alueen metsäalan ammattilaisiin mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten. 

Yksittäisiä tuulenkaatoja ei aina kannata korjata, kaatunut puu voi olla arvokas metsien monimuotoisuuden kannalta. Myös kaatuneet lehtipuut voi jättää korjaamatta. Mikäli vahingoittuneita kuusipuita on yli kymmenen kuutiometriä hehtaaria kohden, velvoittaa metsätuholaki poistamaan tuon määrän ylittävän osuuden hyönteistuhojen torjumiseksi. Männyllä vastaava raja-arvo on 20 kuutiometriä hehtaarilla.  

Jos myrskytuho on kohteessa, johon metsänomistaja on saanut ympäristötukea, on puunkorjuusta sovittava aina Metsäkeskuksen kanssa.

Metsänkäyttöilmoitus

Myrskytuhohakkuista on laadittava metsänkäyttöilmoitus 10 vuorokautta ennen hakkuisiin ryhtymistä. Tuhoalueiden korjuussa metsänkäyttöilmoituksella on lisäksi ilmoitettava tuhonaiheuttajan syy, esimerkiksi ”myrskytuho”. Mikäli puusto on tuhon jäljiltä pahasti vajaatuottoinen ja yhtenäinen tuhoalue on yli 0,3 hehtaarin laajuinen, alueelle muodostuu uudistamisvelvoite puunkorjuun myötä.

Lisätietoja
Mika Rautiainen, valmiuspäällikkö
Suomen metsäkeskus, pohjoinen palvelualue
puh. 044 710 4385
mika.rautiainen(at)metsakeskus.fi
 

.