Sadat metsätilat vaihtoivat omistajaa Pirkanmaalla | Metsäkeskus

Sadat metsätilat vaihtoivat omistajaa Pirkanmaalla

Pirkanmaa on metsäbiotaloudessa kärkimaakunta ja yksityismetsänomistajien päätöksillä on merkitystä aluetalouteen. Metsäkeskuksen hallinnoima Toimintaa metsiin Pirkanmaalla -hanke on vauhdittanut metsätilojen omistajanvaihdoksia ja metsäbiotalouden kannattavuutta Pirkanmaan alueella. Sadat metsätilat siirtyivät aktiivisten omistajien käsiin hankkeen vaikutuksesta.

Toimintaa metsiin Pirkanmaalla -hankkeen keskeisiä tavoitteita olivat metsätilojen omistusjärjestelyiden edistäminen, uusien metsänomistajien aktivointi sekä aktiivisen ja yrittäjämäisen metsänomistuksen edistäminen.

Osoittautui, että metsänomistajien tiedotukselle oli suuri tarve. Hankkeessa järjestettiin 139 tapahtumaa ja tapahtumiin osallistui yhteensä 6 393 henkilöä. Erityisesti metsänomistajia kiinnostivat metsien omistusjärjestelyiden vaihtoehdot sekä veromuutokset.

- Osallistujat kokivat saaneensa apua omistajanvaihdoksen suunnitteluun ja enemmistö palautekyselyyn vastanneista arvioi omistajanvaihdoksen toteutuvan lähimmän parin vuoden sisällä. Suunnitelmallinen omistajanvaihdos edistää metsätalouden säilymistä kannattavana omistajanvaihdoksen jälkeenkin ja siten helpottaa uuden metsänomistajan päätöksentekoa, sanoo hankkeen projektipäällikkö Mari Lilja Suomen metsäkeskuksesta.

Metsätilojen omistajanvaihdoksia tehtiin runsaasti jo hankkeen aikana, jopa useita satoja vuosittain. Metsät siirtyivät suvussa nuoremmille, kuolinpesiä purettiin yhtymiksi ja metsätiloja myytiin myös vapailla markkinoilla. Lisäksi yhteismetsät laajenivat ja Pirkanmaalle syntyi uusia sukujen perustamia yhteismetsiä. Yhteismetsien omistuksessa oleva pinta-ala kasvoi Pirkanmaalla hankkeen aikana yli viidenneksellä (n. 22 %, 1 275 ha).

Tietoa taimikonhoidon merkityksestä

Toimintaa metsiin Pirkanmaalla -hankkeessa aktivoitiin myös metsänomistajia hoitamaan ja käyttämään omaa metsäomaisuuttaan. Metsänomistajat osallistuivat maastokursseille ja luennoille. Erityisen suosittuja olivat raivaussahakurssit, jotka keräsivät yli 300 osallistujaa. Uusia metsänomistajia kiinnosti myös kustannustehokas taimikonhoito. 

Maastoretkillä moni metsänomistaja havahtui oikea-aikaisten toimenpiteiden merkitykseen metsän kehityksessä. Lisäksi kampanjoilla saatiin aktivoitua metsänomistajia taimikoiden varhaishoitoon; jopa kolmannes kampanjakirjeen saaneista oli varhaishoidon lisäksi hakenut Kemera-tukea varhaishoidon toteuttamiseen.

Toimintaa metsiin Pirkanmaalla -hanketta toteutettiin Pirkanmaan alueella 1.1.2016–30.4.2019. Hanketta rahoitti Pirkanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastasi Suomen metsäkeskus.

Lisätietoja:
Mari Lilja
projektipäällikkö
Toimintaa metsiin Pirkanmaalla -hanke
p. 0400 727 048
mari.lilja(at)metsakeskus.fi

.