Osa Kemera-hankkeista siirtyy käsiteltäväksi vuonna 2016 | Metsäkeskus

Osa Kemera-hankkeista siirtyy käsiteltäväksi vuonna 2016

Metsäkeskus ei käsittele kuluvana vuonna lainkaan uuden kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-lain mukaisia tie- , terveyslannoitus ja suometsän hoitohankkeita. Myös kaikki uudet ympäristötukihakemukset siirtyvät käsiteltäviksi vuonna 2016.

Alkuvuonna 2015 hyväksyttiin yhtä paljon tie-, terveyslannoitus-  ja kunnostusojitushankkeita kuin edeltävänä vuonna 2014 yhteensä. Tuolloin Metsäkeskus hyväksyi edellä mainittujen työlajien hankkeita 21,3 miljoonan euron arvosta. Vuoden 2015 kesäkuuhun mennessä mainittuja hankkeita oli hyväksytty 24,1 miljoonan euron arvosta. Tie-, terveyslannoitus- ja suometsän hoitohankkeita on siis hyväksytty tavanomaista vuotta vastaava määrä.

Kaikki uudet ympäristötukihankkeet siirtyvät käsiteltäväksi vuonna 2016. Ympäristötukeen varatut rahat voidaan siirtää käytettäväksi vuonna 2016.

Metsäkeskus keskittää voimavarojaan jäljellä oleviin vanhan Kemera-lain mukaisiin hankkeisiin ja uuden Kemera-lain nuoren metsän hoidon ja juurikäävän torjunnan hankkeiden käsittelyyn. Metsäkeskus pyrkii samaan maksuun edellä mainittujen töiden Kemera-tukea  suurimman osan niihin varatuista 65 miljoonasta eurosta. Puuntuotantoon varattuja Kemera-tukirahoja ei ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle toisin kuin ympäristötukeen varattuja varoja.

Vuodelle 2016 suunnitellut juurikäävän torjuntahankkeet odottavat lainmuutostilanteen selkiytymistä. Juurikäävän torjunnan tukea on ehdotettu poistettavaksi, koska Kemera-määrärahoihin on tulossa leikkauksia.

Lisätietoja 

metsäjohtaja Anna Rakemaa
puh. 029 432 5402
anna.rakemaa(at)metsakeskus.fi 

hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen
puh. 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

.