Nuoren metsän hoidon Kemera-tukien hakusulku jatkuu vuodenvaihteen jälkeen | Metsäkeskus

Nuoren metsän hoidon Kemera-tukien hakusulku jatkuu vuodenvaihteen jälkeen

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti 29.11. nuoren metsän hoidon hakusulun jatkumisesta vuoden vaihteen jälkeenkin. Terveyslannoituksen osalta hakusulku päättyy vuoden vaihteessa ja taimikon varhaishoidon hakusulku päättyi 10.10.2016. Muita Kemera-työlajeja ei ole hakusulun piirissä.

Perusteena nuoren metsän hoidon hakusulun jatkumiselle on Kemera-lakiin tuleva muutos, joka rajoittaa nuoren metsän hoidon hankkeiden toteutusaikaa nykyisestä. Lakiesityksen mukaan hankkeet tulee toteuttaa vuoden sisällä siitä, kun Metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen. Lakimuutos halutaan saada valmiiksi ennen kuin hakusulku puretaan. Hakusulun aikana saapuneet nuoren metsän hoidon hakemukset joudutaan hylkäämään Metsäkeskuksessa.

Metsäkeskuksessa on tänä vuonna hyväksytty taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon hakemuksia 49,5 miljoonan euron arvosta ja toteutuksia on maksettu 25,0 miljoonaa euroa. Jokaisesta hankkeesta on aina ensin lähetettävä Metsäkeskukselle rahoitushakemus ja kun työt on metsässä tehty, on lähetettävä vielä toteutusilmoitus.

 – Hyväksyttyjen, mutta toteuttamattomien hankkeiden määrä on 24,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa kokonaisen tavanomaisen vuoden töitä. Määrä on suhteellisesti Pohjois-Suomessa hieman Etelä-Suomea suurempi, sanoo asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Alueelliset erot näkyvät tilastosta tarkemmin.

Metsäkeskus suosittelee, että toteutusilmoitus jätetään vasta rahoitushakemuksen hyväksymisen jälkeen.  Kemera-asiointiin kannattaa käyttää Metsään.fi-palvelua.

Lisätietoa
Yrjö Niskanen,
Suomen metsäkeskus
hankehallinnon asiantuntija
puh. 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi
 

.