Metsän keruutuotteista lisäarvoa Etelä-Pohjanmaan Ruokaprovinssille | Metsäkeskus

Metsän keruutuotteista lisäarvoa Etelä-Pohjanmaan Ruokaprovinssille

Suomen metsäkeskuksen Läntinen palvelualue ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ovat käynnistäneet Makuja maakunnan metsistä –kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan ruokamaakuntaa metsästä saatavien luonnontuotteiden avulla. Ruokaketjun ja luonnontuotealan pk-yritykset tarvitsevat uusia tuotteita ja mahdollisuuksia. Hanketoimet tähtäävätkin uusiin avauksiin mm. hankintalogistiikassa ja uuteen liiketoimintaan metsän keruutuotteiden avulla.

Tiedote 5.9.2019

Perinteisesti Etelä-Pohjanmaan ruokamaakunnassa on keskitytty perusmaatalouteen. Pohjois- ja Itä-Suomeen verrattuna luonnontuoteala on kuitenkin jäänyt maakunnassa vähemmälle huomiolle. Makuja maakunnan metsistä- hanke pyrkii muuttamaan tämän tilanteen.
Uuden hankkeen painopiste on luvanvaraisissa metsän keruutuotteissa, joita ovat mm. koivunmahla, kuusenkerkät, koivunlehdet, katajanmarjat ja pakuri. Luvanvaraisista keruutuotteista metsänomistajat voivat saada lisätuloja, eivätkä puuhun perustuvat tuotteet ole säiden armoilla. Myös marjat ja sienet otetaan huomioon hanketoiminnassa.

- Odotukset ovat korkealla. Tavoitteena on, että hankkeen avulla saadaan luotua esimerkiksi konkreettisia kuusenkerkkien keruuverkostoja suoraan metsästä jalostajalle, kommentoi Seinäjoen ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija Risto Lauhanen.

Hanke kartoittaa luonnontuotealan yritysten ja toimijoiden kehittämistarpeita. Hanke kehittää alan verkostoja ja luonnontuotteiden hankintalogistiikkaa mm. välittämällä muiden maakuntien ja valtakunnallisten hankkeiden hyviä käytänteitä Etelä-Pohjanmaalle. Metsästä ruokaa –ketjun työnäytöksissä tullaan esittelemään myös uusia innovaatioita, kuten keruulaitteita.

Hanke ideoi uusia tuotteita ruokaturvallisuuden huomioiden. Lisäksi järjestetään tuotetestaustyöpajoja ja ruokaelämystapahtumia. Päämääränä on kansainvälistää eteläpohjalaista Ruokaprovinssia ja metsäsektoria Viro-yhteistyön kautta.

Kaksivuotista hanketta rahoittavat EU:n Manner-Suomen maaseutuohjelmassa Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus sekä luonnontuotealalla toimivat yksityiset toimijat.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilla.

Lisätiedot:
Juha Viirimäki
biotalous- ja bioenergia-asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 050 314 0464
juha.viirimaki(at)metsakeskus.fi

Risto Lauhanen
erityisasiantuntija TKI
SeAMK Ruoka
p. 040 830 4150
risto.lauhanen(at)seamk.fi

 

.