Metsäkeskus ehtii jakaa Kemera-tukea 55-60 miljoonaa, valtaosa henkilöstöstä siirretty purkamaan hakemusruuhkaa | Metsäkeskus

Metsäkeskus ehtii jakaa Kemera-tukea 55-60 miljoonaa, valtaosa henkilöstöstä siirretty purkamaan hakemusruuhkaa

Metsäkeskus arvioi ehtivänsä jakaa Kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-lain mukaista tukea 55-60 miljoonaa euroa kuluvana vuonna. Valtion budjetissa Kemeraan varattu tuki on tälle vuodelle 65 miljoonaa eli käyttämättä jäänee 5-10 miljoonaa euroa. Tilanteen taustalla on rahoituslain uudistaminen jo 1.6.2015, mikä johti suureen hakemusruuhkaan. Tällä hetkellä yli 400 Metsäkeskuksen työntekijää, mikä on 75 prosenttia koko henkilöstöstä, purkaa hakemusjonoa osa- tai kokoaikaisesti. Suurin osa on siirretty muista tehtävistä. Vuonna 2014 Metsäkeskus jakoi Kemera-tukea 70 miljoonaa euroa ja vuodelle 2016 tukea on budjetoitu 55 miljoonaa euroa.

Kesäkuun alussa voimaan tullut Kemera-laki edellyttää kaikissa puuntuotannon työlajeissa rahoitushakemuksen tekemistä ennen töiden aloittamista. Tämä on muutos aiempaan lakiin verrattuna, mikä on tuonut Metsäkeskukselle 25 000-30 000 rahoitushakemuksen käsittelytyön.  Aiemmin osassa työlajeista hakemus ja työn toteutusilmoitus voitiin käsitellä samalla kertaa. Työmäärä on noin kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Uuden lain mukaisia Kemera-hakemuksia saapuu Metsäkeskukseen tällä hetkellä noin 400 kappaletta päivässä. Käsittelyjonossa on nyt noin 25 000 hakemusta. 

−Tilanne on täysin poikkeuksellinen. Henkilöstöstämme valtaosa eli yli 400 työntekijää käsittelee nyt Kemera-hakemuksia osa- tai kokoaikaisesti. Lisäksi olemme palkanneet ulkopuolista työvoimaa. Tämä tarkoittaa, että muista tehtävistämme pystymme hoitamaan vain aivan välttämättömät työt, kaikki muu saa odottaa. Tämä on ainoa tapa selvitä hakemusjonosta, kertoo metsäjohtaja Anna Rakemaa.

Metsäkeskus käsittelee jo uuden lain mukaisia toteutusilmoituksia

Uuden Kemera-lain mukaisia toteutusilmoituksia on jätetty Metsäkeskukseen noin 4 500 kappaletta ja ryhdytty käsittelemään lokakuun puolivälistä lähtien. Ilmoituksia on nyt noin neljännes siitä, mitä Kemera-varojen määrä mahdollistaisi.  Todennäköisesti moni toteutusilmoitus tulee Metsäkeskukseen vasta marras-joulukuulla, mikä tarkoittaa, että kaikkia ilmoituksia ei ehditä käsitellä. Toteutusilmoitusten perusteella taimikonhoidon, nuoren metsän hoidon ja juurikäävän torjunnan tukia aletaan maksaa aikaisintaan marraskuun puolivälissä.

Vanhan Kemera-lain mukaiset tuet ehditään maksaa vuoden loppuun mennessä

Uuden Kemera-lain hakemusten rinnalla Metsäkeskus hoitaa myös vanhan Kemera-lain tie-, kunnostusojitus-, terveyslannoitus- ja viljelyhankkeiden toteutusten maksatuksia. Vanhan lain mukaisia hankkeita käynnistettiin keväällä 2015 aiempaa runsaammin. Metsäkeskus arvioi, että 16.11.2015 mennessä jätetyt vanhan lain mukaiset maksatushakemukset saadaan käsiteltyä tämän vuoden puolella.

Hakemusruuhkan taustalla useita syitä

Vanhan Kemera-lain päättyminen ja uuden lain voimaantulo 1.6.2015 tuottivat Metsäkeskukselle tavanomaiseen vuoteen verrattuna kaksinkertaisen määrän Kemera-tukihakemuksia. Metsäkeskus ei ollut varautunut uuden lain voimaantuloon jo kesäkuun alussa 2015 ja uusi hakemusten käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä jouduttiin ottamaan käyttöön keskeneräisenä heinäkuussa. Metsäkeskuksella ei siten ollut järjestelmää, minne uuden lain tukihakemukset olisi kesäkuussa voitu tallentaa. Tallennusviiveestä syntynyttä jonoa on purettu kesälomista lähtien samanaikaisesti, kun uusien hakemusten virta Metsäkeskukseen on ollut jatkuva.

Metsäkeskuksella on valmius vastaanottaa sähköisiä Kemera-hakemuksia alkuvuonna 2016.  Vanhan lain voimassa ollessa suurin osa nuoren metsän hoidon hankkeista tuli Metsäkeskukselle sähköisesti. Muut hakemukset tehtiin kuitenkin paperilomakkeilla.  Sähköisen hakumahdollisuuden puuttuminen kokonaan on ollut yksi hakemusruuhkaa kasvattanut tekijä. Lisäksi taimikon varhaishoidon tuki on uutena työlajina lisännyt Kemeran kiinnostavuutta huomattavasti.

Hakemuksissa paljon puutteita ja virheitä

Tähän mennessä poikkeuksellisen moni uusi tukihakemus on ollut puutteellinen tai virheellinen, mikä vie runsaasti hankkeita käsittelevien henkilöiden työaikaa. Erityisesti kiinteistö- ja omistajatiedoissa on ollut paljon virheitä. Merkittävä määrä hakemuksista on myös jouduttu hylkäämään, koska rahoitusehdot eivät ole täyttyneet. Jotta hankkeiden käsittely etenisi tehokkaasti, Metsäkeskus toivoo täydennyspyyntöihin ripeitä vastauksia. Huolellisesti täytetty hakemus ja rahoituspäätöksen numeron sisällyttäminen toteutusilmoituksiin nopeuttavat käsittelyä.

Seuraa Kemeran ajankohtaisia asioita Metsäkeskuksen verkkopalvelussa: www.metsakeskus.fi/ajankohtaista-kemerasta

Lisätietoja  

metsäjohtaja Anna Rakemaa, Suomen metsäkeskus
p. 040 352 9080, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen, Suomen metsäkeskus
p. 0400 653 863, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

.