Kuusamon yksityismetsien ohjattuun luontomatkailuun tehdään ensimmäistä sopimusta | Metsäkeskus

Kuusamon yksityismetsien ohjattuun luontomatkailuun tehdään ensimmäistä sopimusta

Kuusamon yksityismetsien luontohelmet tutuksi –hanke on valmistellut Kuusamossa luontomatkailuun sopivia retkeilyreittejä yksityismetsissä. Ensimmäinen sopimus metsänomistajan ja luontomatkailuyrittäjän kanssa on jo allekirjoitusvaiheessa. Hanketta toteuttaa Suomen metsäkeskus.

Luontohelmet-hankkeessa pilotoidaan yksityismetsien luontokohteita hyödyntävää luontomatkailua ja tuotetaan luontomatkailukohteita luontomatkailuyrittäjien käyttöön Kuusamon kesä- ja talvimatkailuun. Tavoitteena on tuoda esille luontoelämyksiä, kuten hiljaisuutta, linnunlaulua, puron solinaa, maisemia ja valokuvauksellisia kohteita matkailijoille. Hankkeessa kerrotaan myös METSO-suojeluohjelmasta ja talousmetsien hoidosta ja käytöstä.

Ensimmäinen sopimus luontokohteiden käytöstä allekirjoitusvaiheessa

Metsäkeskuksen toteuttamassa hankkeessa ensimmäinen sopimus luontokohteiden käytöstä Porontiman reitillä metsänomistajan maalla on nyt allekirjoitusvaiheessa. Reitti on Porontimajärven läheisyydessä Rukalta koilliseen. Reitillä on vanhoja metsiä, rehevää jokivarsilehtoa sekä korkeita vesistöjen rantoja maiseman ihailuun sekä lopuksi Karhunkierroksen nuotiopaikka laavuineen ja myllytupineen. Kohteen reitti kulkee myös taimikon läpi, jossa kerrotaan taimikon iästä ja hirvivahingoista.

Hankkeessa on tehty sopimusmalli luontokohteen hyödyntämisestä matkailukäyttöön metsänomistajaa ja luontomatkailuyrittäjää varten. Sopimuksen perusteella metsänomistaja voi määritellä maksun jokaisesta matkailijasta luontomatkanjärjestäjälle. Metsänomistaja voi hyötyä taloudellisesti antaessaan luontokohteita matkailukäyttöön.

Hanke on vapaaehtoinen metsänomistajille, eikä tuo mitään uusia rajoituksia metsänkäyttöön.  Yksityiset metsänomistajat ovat hankkeessa avainasemassa.

Maastossa on valmisteltu yhtätoista reittiä

Metsäkeskus on aloittanut Kuusamon yksityismetsissä jo yhdentoista maastoreitin tekemisen kesällä 2017. Kohteet ovat yleensä luontokohteita kuten erilaisia korkeita vaaroja, maisemankatselupaikkoja, vanhoja metsiä, vesistön varsia, reheviä lehtoja ja soita, luola, karuja soita ja kangasmetsäsaarekkeita. Maastossa tehdään kuvaus kohteista, metsänomistajilta kerätään tiedot mahdollisista tarinoista.  Mukavia tarinoitakin on jo tiedossa Kuusamon historiasta. 

Kuusamossa on yli 15 000 yksityismetsien luontokohdetta ja kaunista luontoa, joten se on hyvä paikka pilotoida yksityismetsien luontokohteiden käyttöä ohjattuun luontomatkailuun. Useat luontomatkailuyrittäjät ja metsänomistajat ovat jo innostuneet hankkeesta. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama METSO-yhteistoimintaverkostohanke jatkuu vuoden 2019 loppuun.

Lisätietoja:
Irmeli Ruokanen
projektipäällikkö, Kuusamon yksityismetsien luontohelmet tutuksi –hanke
Suomen metsäkeskus
p. 0400 286 030
irmeli.ruokanen(at)metsakeskus.fi

Metsänomistaja Jouko Repo
p. 050 378 7396

Chris White
luontomatkailuyrittäjä
North Trek
p. 040 418 2832

.