Kiira-rajuilman metsätuhot keskittyivät eteläiseen Suomeen | Metsäkeskus

Kiira-rajuilman metsätuhot keskittyivät eteläiseen Suomeen

Viime lauantain ukkostuulet kaatoivat puuta Uudeltamaalta, Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta yli 100 000 kuutiometriä. Muualta Suomesta ei ole tullut tietoja tuulituhoista. Suomen metsäkeskuksen arvion mukaan puustoa vahingoittui noin 3 miljoonan euron arvosta.

Kiira-rajuilman metsätuhot vastasivat suuruusluokaltaan viime vuoden elokuun Rauli-myrskyn tuhoja. Paikallisesti pahinta jälkeä syntyi Orimattilassa, Mäntsälässä, Iitissä, Kuusankoskella, Sipoossa ja Loviisassa.

Metsäkeskus muistuttaa rajuilmassa kaatuneiden puiden korjaamisesta. Jos vahingoittuneita kuusipuita on yli 10 kuutiometriä hehtaarilla, velvoittaa metsätuholaki poistamaan tuon määrän ylittävän osuuden hyönteistuhojen torjumiseksi. Männyllä vastaava raja-arvo on 20 kuutiometriä hehtaarilla.

Hyönteistuhoriskejä on erityisen tärkeä ehkäistä kuusikoissa, joita kirjanpainajat vaivaavat jo ennestään. Metsänomistaja voi jättää kaatuneet lehtipuut ja pienet määrät havupuita metsään lisäämään luonnon monimuotoisuutta.
Myrskypuiden korjuu on perusteltua jättää ammattilaisen tehtäväksi. Paras vaihtoehto on koneellinen puunkorjuu. Myös tarpeetonta liikkumista myrskytuhoalueella on vältettävä. Erityisesti on huolehdittava, etteivät lapset mene leikkimään myrskytuhopuiden tai niiden juurakoiden läheisyyteen.

Metsää tuhoalueella omistavan kannattaa olla yhteydessä metsänhoitoyhdistykseen, metsäpalveluyrittäjään tai metsäyhtiöön jatkotoimia varten.

Lisätietoja:
Mikko Kallioinen
rahoituksen ja tarkastuksen asiantuntija
Suomen metsäkeskus
puh. 040 843 0312
mikko.kallioinen(at)metsakeskus.fi

 

Juhani Soukainen
rahoituksen ja tarkastuksen asiantuntija
Suomen metsäkeskus
puh. 040 525 3224
juhani.soukainen(at)metsakeskus.fi

.