Jakautuvatko tiemaksut oikeudenmukaisesti tieosakkaiden kesken? | Metsäkeskus

Jakautuvatko tiemaksut oikeudenmukaisesti tieosakkaiden kesken?

Tienpidon kustannukset jaetaan yksityisteiden tiekuntien osakkaiden kesken sen mukaan, kuinka paljon he käyttävät tietä ja hyötyvät siitä. Tiekuntien on hyvä pitää tieyksikkölaskelmat ajan tasalla. Maanmittauslaitoksen päivitetyt suositukset yksityisteiden yksiköinnistä auttavat kulujen jyvityksessä.

Tienpidosta on helppo sopia, kun tienhoitokulujen laskutusperusteet ovat avoimesti kaikkien tiekunnan osakkaiden tiedossa. Yksityistielain mukaan tienpitovelvollisuus jaetaan osakkaiden tiestä saaman hyödyn mukaan.

Hyötyä arvioitaessa otetaan huomioon tieosakkaan tiedossa oleva tien käytön määrä ja laatu sekä tieosakkaan mahdollisesta elinkeinon harjoittamisesta johtuva tien käyttö.

Yksiköintisuositukset muuttuivat vuodenvaihteessa

Tieosakkaille jäävien kustannusten jakamista varten yksityistien tienpidon kustannukset jaetaan tieyksiköiden perusteella. Yksityisteiden yksiköinti kannattaa tehdä Maanmittauslaitoksen suositusten mukaan. Yksiköintisuosituksiin tuli muutoksia vuodenvaihteessa. Merkittävimmät muutokset koskevat asuin- ja lomaliikennettä.

Asuin- ja lomaliikenteen painoluvut nousivat, mutta pitävät nyt sisällään kahden auton käytön. Vasta kolmannesta autosta painolukua voidaan korottaa 20 prosenttia. Painoluku on tieosakkaan keskimääräisen vuotuisen liikenteen kokonaispainoa kuvaava luku, joka vaikuttaa lopulta kunkin tieyksikön tienpitomaksuihin.

Metsänhoitoon liittyvässä liikenteessä luovuttiin jaosta ulkoiseen ja sisäiseen liikenteeseen. Painoluku on nyt sama riippumatta siitä, pääseekö metsänomistaja metsäänsä suoraan talouskeskuksesta vai joutuuko käyttämään yksityistietä, kun hän menee metsänhoitotöihin.

Tieosakkaan tulee ilmoittaa muutoksista

Tieosakkaalla on velvollisuus ilmoittaa tiekunnan toimielimelle hänen tienkäytössään ja yhteystiedoissaan tapahtuneista muutoksista. Muutokset huomioidaan yksikkölaskelmissa seuraavassa tiekunnan kokouksessa.
Jos tieyksikkölaskelma on ollut voimassa vähintään viisi vuotta muuttumattomana, on tieosakkaalla oikeus vaatia, että jako toimitetaan kokonaan uudelleen.

- Mikäli päätetään tehdä jako uudelleen, kannattaa samalla ottaa käyttöön uusimmat suositukset, vaikka ei se pakollista olekaan. Vanhojen suositusten mukaisilla painoluvuilla voidaan toki jatkaa, jos tieosakkaiden tienkäyttö on muutoin laskelmassa oikein, sanoo Pirkanmaan metsälogistiikka -hankkeen projektipäällikkö Teuvo Taura Suomen metsäkeskuksesta.

Mikäli tiekunta päättää tehdä yksikkölaskelman uudelleen, on se yleensä hyvä teettää ulkopuolisella asiantuntijalla. Yksikkölaskelmia tekevät muun muassa tieisännöitsijät, metsänhoitoyhdistykset ja OTSO Metsäpalvelut.

Esimerkki: Tienpidosta aiheutuvat kustannukset jaetaan osakkaiden kesken yksiköiden suhteessa.

Lisätietoja:
Teuvo Taura
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
Pirkanmaan metsälogistiikka -hanke
p. 0400 298 652
teuvo.taura(at)metsakeskus.fi

https://www.metsakeskus.fi/hankkeet/pirkanmaan-metsalogistiikka
https://www.tienhoito.fi/

.