Itäinen alue: METSO-kätköjen etsintä voi alkaa | Metsäkeskus

Itäinen alue: METSO-kätköjen etsintä voi alkaa

Viime vuonna käynnistyneen METSO-kätköily -hankkeen ensimmäiset kätköt vietiin maastoon kesäkuun alkupuolella. Tahkon alueelta löytyvien kätköjen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta METSO-ohjelmasta sekä edistää nuorten luonnossa liikkumista.

Suomen metsäkeskuksen koordinoimassa METSO-kätköily-hankkeessa hyödynnetään luontokohteita geokätköilyssä. Kätkön löytänyt pääsee tutustumaan ympäröivään METSO-kohteeseen kätköstä löytyvän QR-koodin avulla. 

Kätköjen valmisteluihin ovat osallistuneet myös pilottialueiden nuoret. Viime syksyn aikana partiolaiset ja 4H-nuoret ideoivat ja rakensivat kätköjä osana hankkeen toteutusta. Nuoret myös veivät kätköjä paikoilleen.

Tahkon lisäksi kätköjä on tulossa tämän vuoden aikana Kuopion kaupungin lähialueelle sekä Konnevedelle ja Jämsään Keski-Suomeen ja Kolille ja Joensuun lähiympäristöön Pohjois-Karjalaan.

Uusi palvelutuote luontomatkailuun

Nuorten luontoliikunnan lisäämisen sekä METSO-ohjelman tutuksi tekemisen lisäksi hankkeen tavoitteena on saada kätköistä maaseudun matkailuelinkeinotoimintaa tukevia käyntikohteita. Pilottialueiden luontomatkailuyrittäjille on markkinoitu kätköilyä uudeksi palvelutuotteeksi ja he ovat ottaneet hankkeen positiivisesti vastaan.  Myös metsänomistajat ovat suhtautuneet myönteisesti hankkeeseen ja antaneet lupia kätköjen viemiseen omille mailleen.

Hanke toteutetaan yhteistyöhankkeena 2016–2017. Hankkeessa ovat mukana Suomen metsäkeskuksen itäinen palvelualue, pilottialueiden alueen metsänomistajat ja luontomatkailuyrittäjät, alueelliset ELY-keskukset, Metsähallitus, Järvi-Suomen Partiolaiset ry sekä Suomen 4H-liitto Itä-Suomi.

Voit lukea lisää hankkeesta sen verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Timo Toivanen
asiakasneuvoja
Suomen metsäkeskus
puh. 040 503 2043
timo.toivanen(at)metsakeskus.fi

.