Hirvivahinkokorvausten määrä lähes kolminkertaistui edellisvuodesta | Metsäkeskus

Hirvivahinkokorvausten määrä lähes kolminkertaistui edellisvuodesta

Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille tänä keväänä noin 1,4 miljoonalla eurolla. Korvausten määrä on lähes kolminkertainen edellisvuoteen verrattuna. Hirvivahinkoasetuksen muutos viime keväänä nosti korvaushakemusten määrää voimakkaasti loppuvuodesta.

Metsänomistajat hakivat vuonna 2017 vilkkaasti korvauksia hirvituhoista. Suomen metsäkeskus arvioi hirvivahinkoja 3 559 hehtaarin alalla koko maassa, josta korvattavaa pinta-alaa oli 3 029 hehtaaria.

Metsätalouden hirvivahinkokorvauksia maksetaan maanomistajille tänä keväänä yhteensä 1,4 miljoonaa euroa, mikä on huomattavasti edellisvuotta enemmän. Viime vuonna hirvien aiheuttamia metsätuhoja korvattiin 0,5 miljoonalla eurolla.

Hirvivahinkojen korvausmäärät kasvoivat eniten Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Korvauksia maksetaan edellisvuotta enemmän myös pahoilla hirvituhoalueilla Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.

Vahinkoarvioinnin uudistus lisäsi hakemusten määrää

Hirvivahinkoasetukseen tuli muutoksia viime vuoden toukokuussa, mikä selittää osaltaan korvausmäärien kasvua. Hirvivahinkojen arviointia ja korvausten laskentatapaa uudistettiin, mikä osaltaan innosti metsänomistajia hakemaan korvauksia.

- Korvausten laskennassa otettiin käyttöön uudet taimikonarvotaulukot ja puutavaralajien hinnat, ja vahinkoja alettiin mitata arviointikäynneillä vain kasvatettavaksi tarkoitetuista puuntaimista. Näin korvataan vain todellinen vahinko, kertoo metsäneuvoja Heikki Kuoppala Suomen metsäkeskuksesta.

Reilun vuosikymmenen aikana hirvituhokorvauksia on maksettu eniten vuonna 2006, jolloin korvausten kokonaismäärä oli 5,1 miljoonaa euroa. Sen jälkeen korvausmäärät ovat olleet laskusuunnassa vuoteen 2016 saakka. Hirvivahinkokorvaukset maksetaan maanomistajille touko-kesäkuussa. Korvausrahat tulevat valtion varoista, jotka kertyvät metsästäjien hirvilupamaksuista.

Maanomistaja voi määrittää korvaussummaa laskurin avulla

Hirvituhoja esiintyy tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa. Metsänomistajat voivat hakea korvausta hirvituhoista Metsäkeskuksesta. Korvausta maksetaan, kun vahinkokriteerit täyttyvät ja tuhojen laajuus ylittää 170 euron korvauskynnyksen.

Metsäkeskus perii hirvivahinkoarvioinnista metsänomistajilta vähintään 150 euron maksun. Arviointikustannuksen saa takaisin, jos vahinkojen korvauskynnys täyttyy.

Maanomistaja voi itse määrittää hirvivahinkojen mahdollista korvaussummaa Tapio Oy:n hirvivahinkolaskurin avulla. Laskuri sekä tietoa hirvivahinkoarvioinnista, vahinkokriteereistä ja korvauskäytännöstä on Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Lisätietoa hirvivahinkokorvausmääristä maakunnittain vuosina 2016-2017 sekä koko maan korvausmääristä ja -pinta-aloista vuosina 2005–2017 on Metsäkeskuksen media-aineistoissa.

Lisätietoja:
Heikki Kuoppala
metsäneuvoja
Suomen metsäkeskus
p. 050 314 0394
heikki.kuoppala(at)metsakeskus.fi

.