Hirvivahinkokorvausten määrä kasvaa edellisvuodesta | Metsäkeskus

Hirvivahinkokorvausten määrä kasvaa edellisvuodesta

Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille tänä keväänä noin 2 miljoonalla eurolla. Korvaussumma kasvaa 0,6 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Suomen metsäkeskus maksaa korvaukset metsänomistajille viime vuonna arvioitujen tuhojen perusteella.

Metsänomistajat hakivat vuonna 2018 vilkkaasti korvauksia hirvituhoista. Hirvieläinten aiheuttamia metsätuhoja korvataan koko maassa 2 miljoonalla eurolla. Viime vuonna korvauksia maksettiin metsänomistajille 1,4 miljoonaa euroa.

Eniten hirvivahinkokorvauksia maksetaan tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Korvausten määrä kasvaa eniten Keski-Suomessa, Etelä-Savossa ja Lapissa. Korvausmäärät laskevat Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Kanta-Hämeessä edellisvuoteen verrattuna.

- Hirvieläinten metsätaloudelle aiheuttamista vahingoista ilmoitetaan ehkä enintään kolmasosa, joten metsänomistajien aktiivisuus vaikuttaa myös korvausmääriin, sanoo metsäneuvoja Heikki Kuoppala Metsäkeskuksesta.

Metsäkeskus arvioi viime vuonna hirvieläinvahinkoja 4 800 hehtaarin alalla koko maassa. Hirvivahinkokorvausrahat tulevat valtion varoista, jotka kertyvät metsästäjien hirvilupamaksuista.

Hirvet vahingoittavat kaikenkokoisia puita

Hirvituhoja esiintyy tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa. Hirvet syövät puuntaimien oksia, latvuksia ja kuorta sekä katkovat puunrunkoja, mikä heikentää taimikon kasvua. Vahingot ovat lisääntyneet viime vuosina myös taimikkovaihetta varttuneemmissa metsissä.

Metsänomistajat voivat hakea Metsäkeskuksesta korvausta hirvituhoista. Korvaus maksetaan, kun vahinkokriteerit täyttyvät ja tuhojen laajuus ylittää 170 euron korvauskynnyksen.

Metsäkeskus perii hirvivahinkoarvioinnista metsänomistajilta vähintään 150 euron maksun. Arviointikustannuksen saa takaisin, jos vahinkojen korvauskynnys täyttyy. Hirvieläinvahinkoilmoitus kannattaa tehdä sähköisesti Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa. Ilmoituksen voi lähettää myös lomakkeella.

Maanomistaja voi itse määrittää hirvivahinkojen mahdollista korvaussummaa Tapio Oy:n hirvivahinkolaskurin avulla. Laskuri sekä tietoa hirvivahinkoarvioinnista, vahinkokriteereistä ja korvauskäytännöstä on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Lisätietoa arvioiduista hirvieläinvahinkokorvauksista maakunnittain on Metsäkeskuksen media-aineistoissa.

Lisätietoja:
Heikki Kuoppala
metsäneuvoja
Suomen metsäkeskus
p. 050 3140 394
heikki.kuoppala(at)metsakeskus.fi

.