Hirvien aiheuttamat taimikkotuhot alhaisimmat 10 vuoteen Lapissa | Metsäkeskus

Hirvien aiheuttamat taimikkotuhot alhaisimmat 10 vuoteen Lapissa

Suomen metsäkeskus arvioi vuonna 2016 Lapissa hakemusten perusteella 44 yksityismetsänomistajan taimikoissa tapahtuneet hirvieläinvahingot. Pinta-alallisesti laajimmat tuhot olivat Sallassa, mutta euromääräisesti pahimmat tuhot kohdistuivat Kemijärven taimikoihin.

Arvioitu pinta-ala oli 374 hehtaaria, mikä on noin puolet vuoden 2015 arvioidusta pinta-alasta. Tuhojen painopistealue oli edellisvuosien tapaan itäinen Lappi. Pinta-alallisesti laajimmat tuhot olivat Sallassa, mutta euromääräisesti pahimmat tuhot kohdistuivat Kemijärven taimikoihin.

Vuonna 2016 Lapissa arvioitujen hirvivahinkojen korvaussumma oli 60 778 euroa kun vuonna 2015 korvaussumma oli 113 774 euroa. Korvaussumma sisältää arviointikustannukset, kasvu- ja laatutappiokorvaukset sekä mahdollisesta täydennysviljelystä ja uudelleen metsityksestä aiheutuvat kustannukset.

Euromääräisesti pahimmalla tuhoalueella, Kemijärven kaupungin alueella, hirvivahinkoja arvioitiin 102 hehtaarin alalla ja hirvivahinkokorvausten määrä oli 21 022 euroa, joka on 35 prosenttia koko Lapin alueen korvaussummasta.

Sallan kunnan alueella arvioitu pinta-ala oli 103 hehtaaria ja hirvivahinkokorvausten määrä 18 355 euroa, joka on 30 prosenttia Lapin alueen korvaussummasta. Tervolan kunnassa arvioitiin hirvivahinkoja 21 hehtaarin alueella ja hirvivahinkokorvauksia kertyi metsänomistajille 4 591 euroa eli noin 8 prosenttia Lapin alueen korvaussummasta.

Huomattavaa vuoden 2016 maastoarvioinneissa oli, että Inarin, Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pellon, Ranuan, Simon ja Ylitornion kuntien alueilla ei ilmennyt lainkaan arvioitavia hirvivahinkoja.
 
Valtiolta hirvivahinkokorvauksia ovat oikeutettuja saamaan yksityiset metsänomistajat. Sen sijaan Metsähallitus, metsäyhtiöt, kunnat ja seurakunnat eivät voi saada korvauksia hirvien aiheuttamista vahingoista, joten näille metsänomistajille aiheutuneet vahingot eivät näy vahinkotilastossa. Tällä on huomattava merkitys, sillä valtion maita on Lapissa 2/3 metsätalousmaan pinta-alasta.

Mikäli maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy Suomen metsäkeskuksen korvausesityksen, hirvivahinkokorvaukset maksetaan hakijoille huhti–toukokuussa 2017 metsästäjiltä hirvilupamaksuina kertyvistä valtion varoista. Hirvivahinkokorvaukset ovat metsänomistajalle verotettavaa tuloa, joka ilmoitetaan metsätulona verovuoden 2017 metsäveroilmoituksessa.

Mikäli metsänomistaja on saanut hirvivahingosta korvausta vakuutuksen tai muun lain säädännön perusteella, on tämä huomioitu vähennyksenä laskettaessa valtiolta saatavaa korvausta.

Liite: Arvioitu hirvivahinkoala Lapin alueella kunnittain vuonna 2016 ja arvioidut hirvivahinkokorvaukset Lapin alueella v. 2004–2016.

Lisätietoja:
Suomen metsäkeskus
Kari Välikangas
metsäneuvoja
puh. 0400 322 963
kari.valikangas(at)metsakeskus.fi

.