Avoin metsätieto on jatkossa kaikkien hyödynnettävissä | Metsäkeskus

Avoin metsätieto on jatkossa kaikkien hyödynnettävissä

Eduskunta on hyväksynyt lain Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmän muutoksesta. Maaliskuun alussa voimaan tulevan metsätietolain mukaan ympäristötiedoksi katsottavat metsätiedot ovat jatkossa sähköisesti saatavissa nykyistä avoimemmin. Metsään.fi-verkkosivuille rakennetaan uusi osio avoimen metsätiedon jakelua varten.

Tiedon avautuminen tuo uusia mahdollisuuksia koko metsäalalle. Suomen metsäkeskuksen metsäjohtajan Anna Rakemaan mielestä on hyvä, että EU:n ympäristötietodirektiivin vaatimukset on saatu sovitettua metsätietolakiin.

- Metsätalouden toimenpiteitä on mahdollista suunnitella entistä paremmin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää nykyistä monipuolisemmin esimerkiksi metsänomistajille tarjottavien digitaalisten palvelujen pohjana, Rakemaa sanoo.

Metsäkeskus rakentaa tiedon jakelua varten Metsään.fi-verkkosivulle uuden avoimen metsätiedon osion. Siellä avointa metsätietoa voi selailla, ladata tiedostoina tai ottaa käyttöön teknisen rajapinnan kautta.  Ensimmäisenä lain voimaan tullessa otetaan käyttöön mahdollisuus ladata tiedostoja.

Metsäkeskus ei luovuta metsänomistajan nimi- tai yhteystietoja, tilanrajoja tai kiinteistötunnuksia avoimen metsätiedon osiossa.

Metsään.fi-palvelu eli nykyiset metsänomistajille ja toimijoille tarkoitetut osiot pysyvät lakimuutoksen jälkeenkin vahvan tunnistautumisen takana. Tunnistautumisen taakse jäävät osiot, joissa on avoimien metsätietojen lisäksi tietoa, jonka perusteella metsätiedot voidaan liittää tiettyyn yksityiseen henkilöön.

Vastuu tiedon yhdistämisestä on hyödyntäjällä

Jos tiedon hakija yhdistää avointa metsätietoa muista rekistereistä hakemansa tiedon kanssa, hänen täytyy huolehtia siitä, että tietoa käytetään oikein.

- Vastuu metsiä kuvaavan ympäristötiedon ja omistajatietojen yhdistämisestä sekä henkilötietojen suojaa koskevien velvoitteiden noudattamisesta on tässä yhteydessä tietojen vastaanottajalla ja hyödyntäjällä, metsätiedon palvelupäällikkö Jorma Jyrkilä korostaa.

Avoin metsätieto esitetään sekä hilamuotoisena että toimenpidekuvioittain. Myös tiedot metsälain erityisen tärkeistä elinympäristöistä, metsänkäyttöilmoitukset ja tiedot Kemera-töistä avautuvat.

Näihin julkisiin tietoihin on voinut tähän asti tutustua Metsäkeskuksen toimipisteissä tai pyytämällä tietoja suullisesti, silloin kun ne ovat koskeneet yksityisiä henkilöitä. Oikeushenkilöitä, kuten valtiota, yhtiöitä ja kuntia, koskevaa tietoa on ollut mahdollista saada pyyntöä perustelematta myös muilla tavoilla.

Metsään.fi-palvelusta poistuvat hintatiedot

Metsään.fi-palvelun tietosisältö säilyy kirjautuneiden käyttäjien osalta lähes ennallaan. Jatkossa metsää kuvaaviin tietoihin ei kuitenkaan sisälly enää euromääräisiä tietoja, kuten puuston hinta-arvioita.

- Palvelussa pääsee tutustumaan oman tilan metsä-, ympäristö- ja luontotietoihin sekä hoitamaan metsäasioita sähköisesti, metsänomistajien palvelupäällikkö Veikko Iittainen kertoo.

Muita keskeisiä muutoksia

Uudistetussa metsätietolaissa laajennetaan palveluntarjoajien mahdollisuuksia saada metsänomistajien yhteystietoja suoramarkkinointiin.

- Uusina hakuehtoina laissa mainitaan metsänomistajan suostumuksen lisäksi tilan tai muun alueen pinta-ala, sijainti, pääpuulaji ja puuston keskitilavuus, Iittainen toteaa. 

Uudistettu metsätietolaki mahdollistaa myös joukkoistetun tiedonkeruun täydentämään metsätietojärjestelmän tietoja.

- Joukkoistettu tiedonkeruu on hyvä asia. Avautuva metsätieto luo haasteita tiedon jakelun sekä itse keräämämme ja muilta saamamme tiedon laadun varmistukselle, Jyrkilä sanoo.

Lisätietoja:
Anna Rakemaa
metsäjohtaja
p. 040 352 9080
anna.rakemaa(at)metsakeskus.fi

Jorma Jyrkilä
metsätiedon palvelupäällikkö
p. 040 723 2641
jorma.jyrkila(at)metsakeskus.fi

Veikko Iittainen
metsänomistajien palvelupäällikkö
p. 040 544 8030
veikko.iittainen(at)metsakeskus.fi

.