Tehtävät | Metsäkeskus

Tehtävät

Metsäkeskus edistää yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvointia vahvistamalla metsäalan kilpailuetua ja kestävyyttä. Toteutamme tehtäväämme yhdessä asiakkaidemme, kumppaneidemme ja koko yhteiskunnan kanssa.

Edistämme metsään ja puuhun perustuvia elinkeinoja

Metsäkeskus johtaa vuosittain kymmeniä hankkeita, joissa kehitetään elinkeinotoimintaa ja uusia palveluja metsä- ja puualan, metsänomistajien ja suomalaisen yhteiskunnan hyödyksi. Koulutamme myös metsäammattilaisia metsän- ja luonnonhoidon, metsälainsäädännön ja metsätalouden osaajiksi.

Palvelemme metsänomistajia ja organisaatioita

Metsäkeskuksessa työskentelee asiakasneuvojia, joiden tehtävänä on auttaa metsänomistajaa hoitamaan, hyötymään ja nauttimaan metsästään. Palvelemme metsänomistajia henkilökohtaisten tapaamisten, asiakastuen, verkkopalvelujen sekä koulutustapahtumien avulla. Tärkein palvelumme metsänomistajille on Metsään.fi-palvelu.

Metsäkeskus palvelee myös metsä- ja puualan organisaatioita neuvomalla metsäelinkeinoihin liittyvissä asioissa.

Rahoitamme metsän- ja luonnonhoidon töitä

Metsäkeskus rahoittaa yksityismetsänomistajien metsän- ja luonnonhoitotöitä valtion budjettirahoituksen avulla. Rahoitus perustuu laissa säädettyihin tukimuotoihin, joista tärkein on kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuva Kemera-tuki. Metsäkeskus tukee metsien suojelua METSO-ohjelman kautta myöntämällä metsätalouden ympäristötukea ja rahoittamalla luonnonhoitohankkeita.

Jaamme tietoa Suomen metsistä ja metsätaloudesta

Tehtävämme on jakaa puolueetonta, tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvaa tietoa Suomen metsistä, metsäluonnosta ja metsätaloudesta. Tiedotamme metsien käytöstä, uudistamisesta ja suojelusta. Kerromme myös alan elinkeinoista ja uusista palveluista. Tavoitteemme on tukea metsä- ja puualan merkittävyyttä, hyväksyttävyyttä, moniarvoisuutta ja näkyvyyttä julkisessa keskustelussa.

Keräämme, ylläpidämme ja hyödynnämme metsävaratietoa

Metsäkeskus tuottaa ajantasaista tietoa Suomen metsistä. Metsävaratietokantamme on maailman laajin, kattaen jo kolme neljännestä Suomen yksityismetsien pinta-alasta. Nykyisin työtä tehdään laserkeilauksella ja maastomittauksin. Ajantasainen tieto metsistä on toimintamme perusta ja tärkeä tietolähde asiakkaillemme.

Metsävaratiedot ovat Metsään.fi-palvelussamme metsätilojen omistajien ja koko metsäalan käytettävissä. Palvelu on metsänomistajan ja metsäalan organisaatioiden kohtauspaikka: metsänomistajan suostumuksella metsätilojen tiedot voidaan jakaa metsäpalveluiden tuottajille.

Valvomme Suomen metsälainsäädäntöä

Tarkastamme metsänomistajien metsän- ja luonnonhoitotöiden toteutusta, metsäammattilaisten työnjälkeä metsissä ja julkisen rahoitustuen lainmukaista käyttöä. Työmme perustana ovat muun muassa metsälaki, laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (Kemera) ja metsätuholaki.

Metsäkeskuksen visio ja arvot

Haluamme olla rohkeita, aktiivisia ja aloitteellisia metsäalan yhteiseksi eduksi. Emme tyydy vain reagoimaan ja vastaamaan tarpeisiin, vaan ennakoimme uusia tarpeita ja etsimme niihin ratkaisuja.

Olemme metsätaloutta palveleva ja edistävä asiantuntijatalo. Päämäärämme on luoda arvoa ja kasvua metsästä sekä mahdollistaa osaamisella ja yhteistyöllä metsäalan menestys.

Toimintamme perustana ovat Metsäkeskuksen arvot:

  • Edistyksellisyys
  • Yhdessä tekeminen
  • Vastuullisuus
  • Riippumattomuus

.