Päättynyt: Sykettä Keski-Suomen metsiin | Metsäkeskus

Päättynyt: Sykettä Keski-Suomen metsiin

Lisätietoja

Marja Liukkaala-Koto, projektipäällikkö
puh. 040 034 5563
marja.liukkaala-koto(at)metsakeskus.fi

Hanke on päättynyt 31.5.2019. Hankkeen loppuraportti.

Hankkeen tavoitteena on saada puu liikkeelle Keski-Suomen metsistä. Lisääntyvät hakkuut tuovat metsänomistajille lisää kantorahatuloja ja luovat metsäalalle työpaikkoja. Samalla on kuitenkin huolehdittava tulevaisuuden metsistä kiinnittämällä erityistä huomioita taimikoiden hoitoon ja talousmetsien luonnonhoitoon. Metsiä voidaan hyödyntää monipuolisesti käyttämällä uusia metsänkäsittelymenetelmiä ja huomioimalla metsäluonnon monimuotoisuus entistä paremmin. Sekä metsänomistajat että metsissä työtä tekevät tarvitsevat uusinta tietoa metsän- ja luonnonhoidosta. Puun liikkeelle saaminen edellyttää lisää metsänhoitotöiden tekijöitä ja lisäksi tieverkon kunnossa pitämistä.

Toiminnalla tavoitteisiin

  • Tietoa metsänomistajalle – sähköiset palvelut käyttöön, omat metsät kuntoon, tietoa metsänhoidon uusista ja entistä monipuolisemmista menetelmistä
  • Haku päälle metsäkoulutukseen – lisää osaajia alalle
  • Luonnon monimuotoisuus turvataan – lisää luontotietoa metsäkoneenkuljettajille ja muille ammattilaisille
  • Tiet kuntoon – yksityis- ja metsäteiden kunto kartoitetaan ja sitä parannetaan
  • Lisää tietoa metsien hoidosta ja käytöstä sekä luonnon monimuotoisuudesta jokaiselle keskisuomalaiselle

Metsämme-messut 2019

 

Puhutaan metsästä Keski-Suomi ja Tulevaisuuden metsät 2040 4.4.2019

 

Metsätalous ja kaavoitus 7.11.2018

 

Puhutaan metsästä 2017 -esitykset

Esitykset Linda Saukko-Raudan kuvin

 

Luontokohteiden huomiominen metsänkäsittelyssä -tilaisuuden esitykset (1.6.2017)

 

Metsämme 2017 -tapahtuman materiaalit

 

Hankkeen kumppanit

  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Jämsän ammattiopisto
  • Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
  • Päijänteen metsänhoitoyhdistys

Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.

 

 

.