Gå direkt till innehållet

Skogscentralen - information om skogarna i Finland

Finlands skogscentral

Skogscentralen erbjuder öppen skogs- och naturinformation samt oberoende service för skogsägare som stöd i deras beslutsfattande och till hela skogsbranschens användning. Vi är med och främjar en hållbar användning av skog, som tar i beaktande skogens många värden. 

Som offentlig aktör ansvarar Skogscentralen för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för vård av skog och natur. Skogscentralen vill hjälpa skogsägare att få både materiell och immateriell nytta av sin skog. Vi sammanför olika aktörer för att bygga upp god skogs- och naturvård.  

Sök Kemera-stöd för skogsvård

Om du vill ha stöd för skogsvårdsarbeten i år ska du ansöka nu. Kemera-ansökningar kan göras fram till slutet av september.

Det nya stödsystemet som ska ersätta Kemera träder i kraft 2024.

Läs mer om Kemera

De senaste nyheterna

Dags att kontrollera mogna granbestånd – var alert för skogsskador

Nyhet - 29.05.2023 12:48

Skadorna av granbarkborre har ökat i våra skogar på senare år. Även i sommar finns det...

Skogsinventeringar inleds på 21 områden runt om i Finland

Nyhet - 25.05.2023 08:17

Finlands skogscentral fortsätter inventera skog i olika delar av landet i vår. Nu inleds...

Verkställare söks till vattenvård och vård av livsmiljöer

Nyhet - 24.05.2023 12:15

Finlands skogscentral öppnar årets andra och undantagsvis sista ansökningsrunda för naturvårdsprojekt...

Fler grova naturvårdsträd än tidigare sparas vid avverkning – vattenvården behöver fortfarande bli bättre

Nyhet - 17.05.2023 08:53

Naturvårdsträden som sparades på avverkningsytor i fjol var grövre än naturvårdsträden...

Plock från innehållet

Naturhänsyn i ekonomiskog

Naturhänsyn är en del av allt skogsbruk.

Utvecklingsprojekt

Med projekten främjar Skogscentralen mångsidig användning av skogen.

Lediga jobb

Se Skogscentralens alla lediga jobb.

Skogscentralens tjänster för företag

Vi hjälper företag i skogsbranschen som vill utveckla sin affärsverksamhet.

Upptäck insektsskador tidigt

Ofta upptäcks insektsskador i skogen först när de är långt framskridna. Granbarkborren är den skadligaste barkborren i våra skogar. I tidningen Min Skog berättar vi hur man känner igen begynnande insektsskador.

Läs MinSkog-tidningen