Sökresultat | Page 4 | Skogscentralen

Sökresultat

Sök kontaktuppgifter

Jungell Nina

expert på naturvård
Tjänster 
Naturvård
Naturvårdsexamen
METSO-skydd
Skogssertifiering
Vattenskydd
Skogsbrukets miljöstöd
Adress 
Kvarngatan 15, 65100 Vasa
Telefon 
029 432 4172
Mobiltelefon 
040 532 1165
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Jusko Tuula

HR-teamets förman, arbetarskyddschef
Tjänster 
Kurser och evenemang
Rekrytering
Adress 
Aleksanterinkatu 18 A (6 vån), 15140 Lahtis
Telefon 
029 432 5410
Mobiltelefon 
040 730 6978
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Jyrkilä Jorma

servicechef för skogsdata
Tjänster 
Ledning
Skogsdata och skogsinventering
Samhällskontakter
Adress 
Aleksanterinkatu 18 A (6 vån), 15140 Lahtis
Telefon 
029 432 5407
Mobiltelefon 
040 723 2641
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Järvikylä Kirsi

expert på kundrelationer
Adress 
Torikatu 6 B, 44100 Äänekoski
Telefon 
029 432 4808
Mobiltelefon 
0400 358 034
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Järvinen Inkeri

expert på kommunikation
Tjänster 
MinSkog.fi
Kommunikation
Adress 
Kauppakatu 19 B, 40100 Jyväskylä
Telefon 
029 432 4809
Mobiltelefon 
040 357 4169
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Kakkonen Emmi

expert på skogsdata
Adress 
Böletået 9, vån 6, 00240 Helsingfors
Telefon 
029 432 4259
Mobiltelefon 
050 598 1263
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Kalin Leena

skogsrådgivare
Tjänster 
Kemera-stöd
Anmälan om användning av skog
Undantagslov
Granskningar och tillsyn
Adress 
Böletået 9, vån 6, 00240 Helsingfors
Telefon 
029 432 4309
Mobiltelefon 
040 508 5022
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Kallioinen Mikko

expert på finansiering och granskning, beredskapschef, Södra och Sydöstra serviceområdet
Tjänster 
Kemera-stöd
Anmälan om användning av skog
Skogsskadeberedskap
Undantagslov
Granskningar och tillsyn
Adress 
Aleksanterinkatu 18 A (6. våningen), 15140 Lahtis
Telefon 
029 432 4310
Mobiltelefon 
040 843 0312
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Kari Matti

programansvarig
Adress 
Itsenäisyydenkatu 35 A, 28130 Björneborg
Telefon 
029 432 5428
Mobiltelefon 
040 525 3755
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Karjula Suvi

projektexpert
Adress 
Böletået 9, 00240 Helsingfors
Telefon 
029 432 5429
Mobiltelefon 
040 551 8691
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

.