Sökresultat | Page 14 | Skogscentralen

Sökresultat

Sök kontaktuppgifter

Wik-Portin Karen

regiondirektör, södra serviceområdet
Tjänster 
Regional utveckling
Internationellt samarbete
Samhällskontakter
Adress 
Böletået 9, vån 6, 00240 Helsingfors
Telefon 
029 432 4100
Mobiltelefon 
050 581 1780
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Wikberg Anders

utbildningsplanerare
Tjänster 
Kurser och evenemang
Samarbete med skolor
Adress 
Kvarngatan 15, 65100 Vasa
Telefon 
029 432 4170
Mobiltelefon 
050 545 4371
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Ämmälä Marko

expert på företagstjänster
Tjänster 
Bioenergi
Projekt
Företagsrådgivning
Adress 
Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki
Telefon 
029 432 4714
Mobiltelefon 
050 314 0521
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Äppel Bo-Magnus

skogsrådgivare
Tjänster 
Kemera-stöd
Anmälan om användning av skog
Undantagslov
Granskningar och tillsyn
Adress 
Kristinestadsvägen 1, 64200 Närpes
Telefon 
029 432 4152
Mobiltelefon 
050 552 3512
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Ässämäki Aino

kommunikationsexpert, borta t o m 31.8.2019

Östergård-Jakas Åsa

Löneteamets förman
Adress 
Kvarngatan 15, 65100 Vasa
Telefon 
029 432 4104
Mobiltelefon 
040 845 0171
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

.