Sökresultat | Skogscentralen

Sökresultat

Sök kontaktuppgifter

Aaltonen Sanna

utbildningsplanerare, frånvarande t om 4.5.2021

Ahad Lutful

kehittämisasiantuntija
Adress 
Siltakatu 20 B, 80100 Joensuu
E-post 
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Ahlholm Andreas

kundrådgivare inom skogs- och naturvård
Tjänster 
Naturvård
Att äga skog
Skogsvård och avverkningar
Skogssertifiering
MinSkog.fi
Vattenskydd
Skogsbrukets miljöstöd
Adress 
Kvarngatan 15, 65100 Vasa
Telefon 
029 432 4153
Mobiltelefon 
046 922 6049
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Alden Sari

chef för finansiering och granskning
Tjänster 
Kemera-stöd
Skogslagarna
Anmälan om användning av skog
Undantagslov
Granskningar och tillsyn
Adress 
Aleksanterinkatu 18 A (6 vån), 15140 Lahtis
Telefon 
029 432 5421
Mobiltelefon 
050 460 0005
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Blauberg Kai

expert på databaser
Adress 
Aleksanterinkatu 18 A (6 vån), 15140 Lahtis
Telefon 
029 432 5423
Mobiltelefon 
040 730 7241
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Eini Ari

direktör
Tjänster 
Ledning
Internationellt samarbete
Samhällskontakter
Adress 
Aleksanterinkatu 18 A (vån. 6), 15140 Lahtis
Telefon 
029 432 5401
Mobiltelefon 
040 822 6445
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Ekholm Eva

kommunikationsplanerare
Tjänster 
Kommunikation
Adress 
Böletået 9, 00240 Helsingfors
Telefon 
029 432 5545
Mobiltelefon 
050 439 5545
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Ekman Lars-Åke

kundrådgivare inom skogs- och naturvård
Tjänster 
Naturvård
Att äga skog
Skogsvård och avverkningar
Skogssertifiering
Skogsbeskattning
MinSkog.fi
Generationsskiften- och ägarbyten
Vattenskydd
Samfällda skogar
Adress 
Böletået 9, vån 6, 00240 Helsingfors
Telefon 
029 432 4133
Mobiltelefon 
0500 508 140
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Ekman Theresia

projektsekreterare
Adress 
Kvarngatan15, 65100 Vasa
Telefon 
029 432 4161
Mobiltelefon 
050 460 0311
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

Englund Jonas

skogsrådgivare
Tjänster 
Kemera-stöd
Anmälan om användning av skog
Undantagslov
Granskningar och tillsyn
Adress 
Solkullavägen 65, 68600 Jakobstad
Telefon 
029 432 4168
Mobiltelefon 
050 309 4365
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

.