Lövdahl Mårten

Sök kontaktuppgifter

chef för näringstjänster
Tjänster 
Regional utveckling
Projekt
Planläggning
Skogsprogram
Generationsskiften- och ägarbyten
Samhällskontakter
Företagsrådgivning
Adress 
Kvarngatan 15, vån 4, 65100 VASA
Telefon 
029 432 5638
Mobiltelefon 
050 303 3638
E-post 
fornamn.efternamn@skogscentralen.fi

.