Webinarum om att söka och få Kemera-stöd

Mer information

Janne Uitamo
ledande expert på skogslagstiftning
Finlands skogscentral
tfn 040 525 3604
janne.uitamo(at)skogscentralen.fi

Skogscentralen ordnar under våren fyra webinarier där deltagarna får lära sig om Kemera-finansieringsvillkor och om att söka och få Kemera-stöd. Alla arbetsslag gås igenom skilt för sig under de nätbaserade föreläsningarna ”Villkor och förfaranden för att söka Kemera-stöd”. Förutom lagen behandlar vi också Finlands skogscentrals rekommendationer och tolkningar av lagen och sökförförandet.

Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, alltså Kemera-lagen, ändras under våren 2017. I det första webinariet bekantar vi oss med de ändringar i lagen som påverkar vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd.

I de följande föreläsningarna lär sig deltagarna att söka Kemera-stöd för vård av torvmarksskog, byggande och grundlig förbättring av skogsväg och miljöstödsobjekt.

Delta i webbföreläsningarna

Skogscentralens Kemera-utbildningar ordnas i form av webinarier, alltså föreläsningar på webben. Föreläsningarna sker via programmet Adobe Connect och du kan delta via arbetsdatorn eller hemdatorn.

Alla deltagare får tillgång till en länk som leder till utbildningarnas arbetsyta, där materialet kommer att finnas tillgängligt redan innan föreläsningen börjar. Deltagarna kan skicka frågor till Skogscentralens experter på förhand på adressen janne.uitamo(at)skogscentralen.fi. Skicka frågorna senast tre dagar före utbildningen.

Deltagarna kan också ställa frågor via chatten medan föreläsningen pågår. Svaren publiceras sedan på arbetsytan.

Webinarierna hålls på finska och du hittar dem via vår evenemangskalender.

Webinarierna ordnas enligt följande tidtabell:

  • Vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd torsdag 20.4 kl. 14–16
  • Vård av torvmarksskog måndag 8.5.2017 kl. 14–16
  • Skogsvägar fredag 19.5 kl. 9–11
  • Miljöstöd, tidpunkten meddelas senare

Mer information ger:
Janne Uitamo
ledande expert på skogslagstiftning
Finlands skogscentral
tfn 040 525 3604
janne.uitamo(at)skogscentralen.fi