Webbutbildningar | Skogscentralen

Webbutbildningar

Skogscentralen utbildar årligen tusentals skogsägare och aktörer i skogsbranschen. År 2017 har Skogscentralen börjat ordna utbildningar också elektroniskt. De här utbildningarna ordnas på en elektronisk inlärningsplattform.

Skogscentralens utbildningar på nätet erbjuder kunderna möjligheten att lära sig var och när som helst. Webbutbildningarna kommer ändå inte att ersätta Skogscentralens traditionella utbildningar i föreläsningssalar, utan erbjuder ett komplement. Alla Skogscentralens utbildningar och evenemang hittar du på adressen https://www.metsakeskus.fi/sv/evenemang.

Utbildning i egenkontroll i samband med vård av ungskog

I utbildningarna i egenkontroll bekantar vi oss med den egenkontroll som utförs i samband med tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog. Efter kursen vet du också vad du kan använda den information till som du har samlat in i samband med egenkontroller. Den elektroniska inlärningsmiljön vägleder dig hela tiden i hur du framskrider i kursen. Läs mer i den finskspråkiga broschyren.

Du kan anmäla dig till webbutbildningarna i egenkontroll via webbsidan https://www.metsakeskus.fi/sv/evenemang. Alla anmälda får en servicekod och en länk till inlärningsmiljön, senast i mitten av den vecka som följer på anmälningen.

Utbildningarna i egenkontroll ordnas tillsvidare bara på finska.

.