Virkeshandel | Skogscentralen

Virkeshandel

Rotförsäljning är det vanligaste sättet att sälja virke. Vid rotförsäljning överlåter skogsägaren avverkningsrätten i ett avgränsat område och virkesköparen tar hand om avverkningen och transporten av virket samt står för alla kostnader. Vid leveransförsäljning levererar skogsägaren, dvs. säljaren, virket enligt avtalade mått och vid avtalad tidpunkt till väg.

Så här fortskrider virkesaffären:

Utred möjligheterna att sälja virke från din fastighet. Beslut i förväg vad du vill sälja, dvs. vilka skogsfigurer som ska avverkas eller hur mycket virke som borde tas ut. Du kan kontrollera avverkningsmöjligheterna och söka virkesköpare i din region t.ex. i tjänsten MinSkog.fi.

Kontakta en organisation som köper eller förmedlar virke. Det lönar sig att begära offerter från flera organisationer.

Underteckna avverkningsavtalet och gör anmälan om användning av skog till Skogscentralen. Kom ihåg eventuell skogsförnyelse. Kom ihåg att bekämpa rotticka om avverkningen sker sommartid i Södra Finland.

Kom ihåg skattefrågorna. Den moms som erhållits med köpesumman för virkesaffären ska betalas till skattemyndigheten före utgången av februari nästa år.

.