Viktigt att komma ihåg i samband med ägarbyte på skogsfastighet | Skogscentralen

Viktigt att komma ihåg i samband med ägarbyte på skogsfastighet

Mer information

Esa Lappalainen
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4617
esa.lappalainen(at)skogscentralen.fi

Antti Pajula
ledande expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4705
antti.pajula(at)skogscentralen.fi

Sanna Peltola
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 5033
sanna.peltola(at)skogscentralen.fi

Sukupolvenvaihdosten palvelujen tarjoajia

Den nya ägaren måste söka lagfart för fastigheten av Lantmäteriverket inom sex månader från att åtkomsthandlingen har undertecknats. Lagfart betyder att ägorätten antecknas i fastighetsregistret. Vid ansökan behövs ifylld lagfartsansökningsblankett och då ska också kvitto över betald överlåtelseskatt visas upp, om fastigheten bytt ägare mot vederlag. Dessutom behövs eventuella andra dokument kring överlåtelsen(bouppteckning, arvskifteshandling, testamente). Köpvittnet levererar köpebrevet eller gåvobrevet med eventuella bilagor (fullmakter, karta över outbrutet område) elektroniskt direkt till Lantmäteriverket. Lantmäteriverket tar en avgift på 119 euro per fastighet för att bevilja lagfart (2020).

Överlåtelseskatten (4 %) ska deklareras och betalas på eget initiativ i MinSkatt-tjänsten innan lagfart söks för överlåtelser mot vederlag.

Gåvans mottagare ska på eget initiativ lämna in en gåvoskattedeklaration inom tre månader från gåvans mottagande om det är fråga om ren gåva eller gåvoartat köp.

En helt ny skogsägare bör frivilligt anmäla sig som mervärdesskattepliktig i samband med utövande av skogsbruk på skattebyrån. Ansökan om skattskyldighet för mervärdesskatt är avgiftsfritt.

En mervärdesskattepliktig skogsägare gynnas av skatteplikten eftersom man då får tillbaka all mvs (24 %) på inköp för skogsbruket, som varor, redskap och tjänster. För att kunna få tillbaka mervärdesskatten måste man lämna in en så kallad deklaration av skatter på eget initiativ.

En person som säljer sin skogsfastighet måste lämna in en anmälan om skatt på överlåtelsevinst senast före slutet av februari det år som följer på året då fastigheten såldes. Skattemyndigheterna begär ofta anmälan tidigare än så.

En skogsägare som säljer hela sitt skogsinnehav ska anmäla till skattemyndigheterna att momsskatteplikten upphör. Dessutom ska ägarbyte på skogsfastighet åtminstone anmälas till jaktlaget (jaktarrendeavtal) och väglaget (vägavgifter).

.