Vi pratar om skogen-framtidsdag

Vi pratar om skogen är Finlands skogscentrals nya evenemang för intressentgrupper med avsikten att föra samman skogsbranschens opinionsbildare och aktörer. Evenemanget är till för inbjudna gäster och målet är att tillsammans komma fram till vad som borde göras i skogsbranschen inom de närmaste 1–3 åren för att skogsbranschen ska vara framgångsrik också i framtiden.

Den första Vi pratar om skogen-dagen ordnas i Lahtis Sibeliushus 5.10.2017. Drygt hundra opinionsbildare och aktörer i skogsbranschen bjuds in.

Framtidsdagen är inte ett seminarium eller en mässa i traditionell ordning, utan ett helt nytt evenemang som består av program både på dagen och på kvällen.

Det första Vi pratar om skogen-evenemanget i sitt slag firar också Skogscentralens hundraårsjubileum.

Vi pratar om skogen årligen

Avsikten är att Vi pratar om skogen-framtidsdagen ska bli ett årligt evenemang som varje höst för samman branschen i en diskussion kring hur branschen kan utvecklas. Vi pratar om skogen-evenemang ordnas också regionalt. Det första av de här ordnas i Mellersta Finland den 3 november.