Vi pratar om skogen-framtidsdag | Skogscentralen

Vi pratar om skogen-framtidsdag

Vi pratar om skogen är Finlands skogscentrals evenemang för intressentgrupper med avsikten att föra samman skogsbranschens opinionsbildare och aktörer. I början av 2020 ordnas evenemanget på tretton orter i landet. I Vasa ordnas dagen på svenska på fredag 21.2.2020 och i Helsingfors på två språk på onsdag 12.2.2020 i samband med Skogsbrukets vinterdagar.

Finlands skogscentral deltar just nu i beredningen av de regionala skogsprogrammen tillsammans med de regionala skogsråden. På Vi pratar om skogen-evenemangen presenteras hur arbetet med skogsprogrammen framskrider och dessutom diskuterar deltagarna var tyngdpunkten i programmen borde ligga. Naturresursinstitutet deltar med inlägg om skogsresurserna och skogsvårdsbehovet i landskapen. Dessutom presenteras annat som är aktuellt i skogsbranschen just nu. Programmet varierar beroende på ort.

Evenemangen är öppna för alla men kräver förhandsanmälan. Vi hoppas att speciellt beslutsfattare, näringslivsutvecklare, skogsbranschens aktörer och alla som utnyttjar skogen i sin verksamhet deltar.

Se noggrannare information om Vi pratar om skogen och anmäl dig

Läs mer om beredningen av de regionala skogsprogrammen

Följ diskussionen med hashtaggarna #viprataromskogen och #skogsprogrammen

.