Regler för utlottningen i kampanjen Hur använder du e-tjänsten MinSkog.fi?

Arrangör

Finlands skogscentral
Köpcentret Trio, 6 vån. Aleksanterinkatu 18
15111 Lahtis

Tävlingstid

Det går att delta i tävlingen 2.5-31.12.2018.

Deltagande

Delta genom att logga in i MinSkog.fi och svara på enkäten, som du kommer till via en länk på startsidan och på sidan Ärenden. Varje fysisk person kan delta en gång. Vinsten lottas ut bland alla som svarar på frågan.

Pris

Bland alla som svarat lottar vi ut två presentkort på tusen (1000) euro (inklusive moms 24 %). För presentkortet kan man köpa skogstjänster för upp till tusen euro av en företagare eller organisation som är registrerad i aktörstjänsten MinSkog.fi. Vinsten är personlig och kan inte bytas till pengar.

Utlottning

Det första presentkortet lottas ut bland dem som svarat på enkäten senast den 31.8.2018 och det andra bland alla som svarat på enkäten under kampanjtiden. Den första utlottningen äger rum senast den 14.9.2018 och den andra senast den 11.1.2019 under Skogscentralens övervakning.

Överlåtelse och leverans av priset

Finlands skogscentral och vinnaren kommer separat överens om tidpunkten för överlåtelsen av priset. Skogscentralen ersätter kostnaderna för leverans av priset men inga eventuella kostnader som uppkommer för vinnaren för inlösningen av vinsten. Skogscentralen betalar lotteriskatten.

Offentlighet

Genom att delta i utlottningen ger deltagaren Skogscentralen rätt att offentliggöra deltagarens namn och hemort, och att använda uppgifterna på webbplatsen och i annan webbkommunikation utan separat samtycke eller ersättning.

Behörighet att delta

Personer som är anställda av Skogscentralen och personer som har medverkat i anordnandet av utlottningen och deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen. Alla andra fysiska personer som är bosatta i Finland får delta.

Arrangörens ansvar

Arrangörens kollektiva ansvar gentemot deltagarna överstiger inte värdet på de priser som nämnts i dessa officiella regler eller antalet priser. Den som tar emot ett pris befriar arrangören, arrangörens samarbetspartner och andra parter från allt ansvar som gäller skada eller förlust som beror på eller som påstås bero på deltagandet i denna utlottning, inlösningen av priset eller användningen av det. Priser kan inte bytas ut mot pengar eller andra varor.

Arrangören av utlottningen ansvarar inte för eventuella tryckfel eller andra fel i anslutning till utlottningen. Arrangören av utlottningen tar inget ansvar för skada eller virus på deltagarens dator eller annan egendom som har orsakats av användningen av eller inloggningen på denna webbplats eller av material, data, text, bilder, videor eller ljud som laddats ned från eller som härrör från denna webbplats.

Tävlingsreglernas bindande effekt

De som deltar i denna utlottning förbinder sig att iaktta reglerna. Arrangören avgör eventuella oklarheter i tillämpningen och tolkningen av reglerna.

Lotterireglerna har fastställts den 23.4.2018.