Gå direkt till innehållet

Skogsägarens samtycke till utlämning av skoglig information

Service

Som skogsägare kan du ge ditt samtycke till att Skogscentralen kan lämna ut skoglig information till tjänsteleverantörer (aktörer) i skogsbranschen. Du kan själv välja vilka tjänsteleverantörer du ger ditt samtycke till.

När du har gett samtycket kan tjänsteleverantörerna använda informationen när de erbjuder skogsrelaterade tjänster, utför beställda arbeten eller ger råd.

Du kan välja om du ger ett samtycke till att se eller överföra informationen. Med samtycket till att se skogsdata kan tjänsteleverantören se skogsägarens skogsdata. Med samtycke till att överföra skogsdata kan tjänsteproducenten dessutom föra över skogsdata till sitt eget system.

Skogscentralen kan lämna ut informationen genom att öppna en anslutning till skogsägarens uppgifter i MinSkog.fi. Skogscentralen kan också lämna uppgifterna i form av kopior på dokument eller i form av digitala filer.

Du ska ge ditt samtycke till utlämning av skoglig information själv. Det går inte att ge eller ändra samtycken för någon annan.

Samtycket gäller det tillsvidare om du inte återkallar det. Om skogsfastigheten byter ägare upphör samtycket att gälla.

Om du ger ditt samtycke med hjälp av en pappersblankett kräver det att Skogscentralen tar ett förvaltningsbeslut.

Vi rekommenderar att du ger samtyckena i MinSkog.fi.

Du kan se tjänsteleverantörerna i ditt område via Ärenden > Servicetorget > Tjänstekatalog. När du vill ge ett samtycke till en tjänsteleverantör gå till Utlämnande av skogsdata. Välj om du vill ge tillåtelse att se eller överföra uppgifterna. Du kan också ändra samtyckena senare.

Alternativt kan du ladda ner en pappersblankett för samtycken via Skogscentralens webbplats. Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller lämna in den till Skogscentralens kontor i Lahtis.


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

MinSkog.fi är skogsägares och skogsbranschens aktörers gemensamma tjänst för att hantera ärenden och hålla kontakt.

Skogsägare ser i tjänsten grunduppgifter om sin egen skog och till exempel skogsvårds- och skogsförnyelseförslag. Det går att anmäla verkställd skogsvård och verkställda avverkningar i MinSkog.fi.

I MinSkog.fi kan man söka Kemera-finansiering och lämna in anmälan om verkställande för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog eller anmäla hjortdjursskador. Det går också att lämna in anmälan om användning av skog i tjänsten. Skogsägare kan om de så önskar dela med sig av informationen i tjänsten till de aktörer i branschen som de väljer.

Skogsägare och aktörer loggar in i tjänsten med sina nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort. Aktören behöver dessutom en fullmakt att sköta ärenden åt den organisation som aktören företräder. På Skogscentralens webbplats kan du läsa mer om nyttan av MinSkog.fi och få anvisningar om hur du använder tjänsten.

Publiceringen av skogsdata styrs av lagen om Skogscentralens system för skoglig information (skogsdatalagen). Det är avgiftsfritt att använda tjänsten.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalets pris varierar enligt ditt operatörsavtal.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

När du vill ge ett samtycke att Skogscentralen kan lämna ut dina skogsdata till tjänsteleverantörer, skicka samtycket till Skogscentralen via skyddad e-post.

Via skyddad e-post kan du skicka samtyckena till Skogscentralen datasäkert. Samtycket innehåller personuppgifter som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Blanketter

Med blanketten kan du ge samtycke till skogsbranschens aktörer att behandla information om din skog.

När du har gett samtycket kan Finlands skogscentral överlåta skogsdata om din skog till de serviceleverantörer i skogsbranschen som du har valt samt ge dem tillgång till dina data i e-tjänsten som Skogscentralen erbjuder.

När tjänsteleverantörerna får tillgång till dina skogsdata kan de använda data när de erbjuder dig skogsbruksrelaterade tjänster, som till exempel utför arbeten som du har beställt eller ger dig råd i skogsvård.

Vi rekommenderar att du i stället för denna blankett ger samtycken i MinSkog.fi.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Skogscentralens växel kopplar ditt samtal till rätt person. Råd i skogsfrågor får du bäst genom att kontakta vår kundtjänst.

Kontaktuppgifter

Växel
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Priset gäller även väntetid.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 16:15
Tisdag: 08:00 - 16:15
Onsdag: 08:00 - 16:15
Torsdag: 08:00 - 16:15
Fredag: 08:00 - 16:15
Uppdaterad