Gå direkt till innehållet

MinSkog-kurser för nya skogsägare

Service

Skogscentralen ordnar utbildningar för nya skogsägare. I kurserna lär du dig grunderna i skogsägande och skogsvård. Du kan välja mellan olika kurser:

  • MinSkog-introdag
  • MinSkog-grundkurs
  • MinSkog-fortsättningskurs
  • MinSkog-skattekurs

MinSkog-introdagen ger dig grundläggande information om skogsägarens rättigheter och skyldigheter, skogs- och naturvård samt virkesaffärer. MinSkog-introdagen äger rum i januari-februari samt i september.

På MinSkog-grundkursen lär du dig om skogsvård i skogens olika utvecklingsskeden. Kursen ger också information om beaktandet av naturens mångfald i skogsbruket, skogsbranschens terminologi och måttenheter samt virkeshandel och beskattning.

Med hjälp av det som du har lärt dig är det enkelt att fatta beslut om skötsel och användning av skogen. Kursen består av fem föreläsningar som hålls vardagskvällar. MinSkog-grundkurserna startar efter MinSkog-introdagen på vårvintern och på hösten.

På MinSkog-fortsättningskursen kan du fördjupa dina kunskaper om skogsbruk. Kursen består av fem föreläsningar med varierande teman.

MinSkog-skattekursen är en utbildning för dig som är nybörjare vid att lämna in skattedeklarationen för skogsbruk. Under kursen stiftar du bekantskap med grunderna i skogsbeskattningen med hjälp av exempel. Du lär dig hur du fyller i skattedeklarationen för skogsbruk. Skattekurserna äger rum i januari-februari.

Skogscentralen ordnar MinSkog-kurser både som webbinarier och i klassrum.

Till MinSkog-kurserna är välkomna nya skogsägare, blivande skogsägare och alla som vill få mer grundläggande information om skogsägande och skogsvård.

Tjänsten är avgiftsbelagd.
Kontrollera avgiften när du anmäler dig.

Se i Skogscentralens evenemangskalender de aktuella kurserna och anmäl dig.


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

Skogscentralen ordnar mångsidig utbildning för skogsägare, aktörer och andra som är intresserade av skogsbranschen. Sök kurser och evenemang och anmäl dig.

Till e-tjänsten

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Länkar

Skogscentralen ordnar utbildningar för nya skogsägare. I kurserna lär du dig grunderna i skogsägande och skogsvård. Du kan välja mellan olika kurser:

* MinSkog-introdag
* MinSkog-grundkurs
* MinSkog-fortsättningskurs
* MinSkog-skattekurs

Gå till webbsidan

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalets pris varierar enligt ditt operatörsavtal.
Uppdaterad