Stormskador | Skogscentralen

Stormskador

Mer information

Yrjö Niskanen
beredskapschef
tfn 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

Det är enkelt att anmäla skogsskador.

Låt proffsen sköta uttag av vindfällen.

Beakta det här om det skett en stormskada

Kontakta din fackman

Ta genast kontakt med en skogsfackman i en skogsorganisation för att komma vidare i frågan.

Anmälan om användning av skog

Planerad drivning ska anmälas till Skogscentralen. I anmälan ska du ange vad som orsakade skadan. Om drivningen resulterar i ett över 0,3 hektar stort öppet område ska du även anmäla planerade skogsförnyelseåtgärder. Anmälan kallas anmälan om användning av skog. Den kan skogsägaren göra själv, men i allmänhet brukar skogsägare överlåta detta åt en skogsfackman.

Skydd av skog som alternativ

Om stormen har fällt rikligt med träd och röjning skulle medföra orimligt höga kostnader, lönar det sig att utreda möjligheterna att skydda naturen i området. I METSO-handlingsplanen upptas bland annat skogar med rikligt inslag av rötträd.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Om skogen är försäkrad mot stormskador är det bäst kontakta försäkringsbolaget genast när skadan upptäckts.

.