Stöd för skogsvägar | Skogscentralen

Stöd för skogsvägar

Mer information

Kemera-blanketterna kan sändas antingen som en bilaga till ett e-postmeddelande på adressen: kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi eller per post till följande Skogscentralens kontor: Tavastehus, Vasa, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Kotka, S:t Michel, Nyslott, Karleby, Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Kajana, Kuhmo, Uleåborg, Rovaniemi.

När du skickar finansieringsansökningar eller anmälningar om verkställande till Skogscentralen med e-post, ange följande på rubrikraden:

  • Finansieringsansökan, arbetsslag, landskap eller ort där arbetsplatsen ligger (exempel: Finansieringsansökan, vård av ung skog, Kerimäki, Södra Savolax).
  • Anmälan om verkställande, arbetsslag, finansieringsbeslutets nummer, landskap eller ort där arbetsplatsen ligger (exempel: Anmälan om verkställande, vård av ung skog, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Södra Savolax).

Kemera-stöd kan beviljas för byggande eller för grundlig förbättring av skogsbilvägar. Förbättrade eller nybyggda vägar ska lämpa sig för transporter året runt med undantag för de begränsningar som menförestider innebär. Stöd beviljas endast då vägen byggs som ett samprojekt mellan flera fastigheter. Transporter som behövs för skogsbruket ska utgöra minst 50 procent av väganvändningen på nya vägar och minst 30 procent på grundligt förbättrade vägar.

Villkor för beviljande av stöd för byggande eller förbättring av skogsväg:

  • Bredden på överbyggnaden på en grundligt förbättrad väg ska vara minst 3,6 meter.
  • Bredden på överbyggnaden på en ny väg ska vara minst 4 meter.
  • En ny väg ska vara minst 500 meter lång.
  • Stödet för grundlig förbättring: södra Finland 50 procent, mellersta Finland 50 procent och norra Finland 60 procent.
  • Stödet för ny väg: södra Finland 30 procent, mellersta Finland 40 procent och norra Finland 50 procent.
  • Arbetena i verkställighetsplanen ska konkurrensutsättas och stödet bestäms enligt de verkliga kostnaderna för verkställandet. Väglaget utgör en upphandlingsenhet. Detta ska beaktas i konkurrensutsättningen av både planeringen och verkställandet.
  • För att stöd ska kunna beviljas behövs en verkställighetsplan som godkänts av Skogscentralen. Åtgärderna kan inledas först efter att Skogscentralen godkänt ansökan och verkställighetsplanen.

Kartan visar regionindelningen enligt skogslagen: södra Finland med grönt, mellersta Finland med orange och norra Finland med vitt.

.