Statistik och kartor | Skogscentralen

Statistik och kartor

Mer information

Pertti Syrjälä
chef för informationstjänster, skogsdata- och granskningstjänster 
tfn 029 432 5441
pertti.syrjala(at)skogscentralen.fi

Skogscentralen kartlägger årligen 1,5 miljoner hektar skog och uppdaterar kontinuerligt data om finlands skogar. Dessutom följer vi anmälningar om användning av skog, skogsskador, användningen av Kemera-stöd och kvaliteten på skogsvårdsarbeten.

Att dela och utnyttja skoglig information

Information om skogen förädlas och delas vidare i form av olika infoprodukter som statistiktabeller, publikationer och karttjänster så att skogsägare och skogsbranschens serviceleverantörer kan utnyttja dem. Organisationer kan också beställa olika kombinationer av data av oss.

Den skogsägar- och fastighetsspecifika skogliga informationen i e-tjänsten MinSkog.fi kräver inloggning och kan bara användas av skogsägaren. Också skogsbranschens serviceleverantörer kan ändå i MinSkog.fi se motsvarande information, antingen med samtycke av skogsägaren eller utgående från kundrelation eller medlemskap.

Vi lär ut användningen av infoprodukterna på webbinarier. Webbinarierna hittar du i vår utbildnings- och evenemangskalender.

Öppet tillgänglig skoglig information 

Alla karttjänster, gränssnitt och geografiska informationsmaterial som bygger på öppet tillgänglig skoglig information finns samlade på MinSkog.fi-webbplatsen.

Karttjänster

Vi har många karttjänster där vi presenterar längre förädlad skoglig information om olika ämnesområden. På den finskspråkiga sidan presenteras kartorna på ett överskådligt sätt.

Tabeller och grafer