Skogstjänstföretagare på kartan | Skogscentralen

Skogstjänstföretagare på kartan

Mer information

Marko Ämmälä
expert på företagstjänster
tfn 050 314 0521
marko.ammala(at)skogscentralen.fi

Ett nationellt företagarregister med Finlands skogstjänstföretagare upprätthålls i projektet Valtakunnalliset metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun, på svenska Den nationella skogstjänstmarknaden förnyas – tillväxt i skogstjänstföretagandet.

Förutom kontaktuppgifter finns det i registret bland annat uppgifter om bransch och verksamhetsområde.

Registret har också omvandlats till en ArcGIS-kartapplikation där man ser var företagen finns och där man genom att klicka på företaget på kartan får fram uppgifter om det. Den här kartapplikationen underlättar speciellt för privata skogsägare som vill ha kontakt med skogstjänstföretagare i det egna området.

Som en ny egenskap syns nu också skilt aktörer som erbjuder personal som kan hjälpa vid tillfälliga rusningar.

Via kartapplikationen kan företagare lägga till sina egna uppgifter i tjänsten och nya företagare förs in på kartan en gång i månaden.

.