Gå direkt till innehållet

Skogscentralens Fånga kolet-projekt

När skogen hålls frisk och växtkraftig binder den kol, som lagras i träden, marken och i träprodukter. Det både motverkar klimatförändringen och hjälper skogen att anpassa sig till den. Klimatsmart skogsvård ökar skogarnas kolbindning och minskar utsläppen från speciellt torvmarksskog. Åtgärder som främjar anpassning till klimatförändringen är också en viktig förutsättning för att vi ska lyckas stävja den.

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet, och projekten inom programmet tar fram forskningsbaserade lösningar för satt minska markanvändningens koldioxidutsläpp och upprätthålla och stärka kolsänkorna och kollagren. Projekten stärker också en hållbar användning av de förnybara naturresurserna och hållbarheten i jord- och skogsbruket och annan markanvändning.

Vid Finlands skogscentral pågår 16 Fånga kolet-projekt.

Mer information