Skogscentralen | Skogscentralen

Skogscentralen

Mer information

Våra värden

  • Framsteg
  • Samarbete
  • Ansvar
  • Objektivitet

Skogscentralens strategi

Skogscentralens nyckeltal

  • Nästan 600 000 skogsägare
  • 590 medarbetare
  • 50 intressentgrupper
  • 5 serviceområden

Kontaktuppgifter

Skogscentralen samlar in och distribuerar data om Finlands skogar och övervakar att skogslagstiftningen följs. Vårt uppdrag är att främja hållbart skogsbruk och branschens näringar samt ge råd åt skogsägare i skogsvård, vård av skogsnaturen och utnyttjande av skog. Vår verksamhet styrs och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.

Expertorganisation i skogsbranschen

Finlands skogscentral har en lång historia. Den första länsskogsnämnden grundades år 1917 och vid övergången till 2010-talet hade den vuxit till Finlands skogscentral. Dagens skogscentral är en expertorganisation i skogsbranschen med mångsidig skogs- och naturkompetens och kännedom om skogsbaserade näringar. Vi arbetar alltjämt för den finska skogsbranschens och skogsägarnas bästa. Att vi har de bästa branschexperterna som förutsättningslöst söker nya lösningar säkerställer framgången.

Vi är övertygade om att när vår personal trivs i sitt arbete får också våra kunder bästa möjliga service. När kunden är nöjd och vår medarbetare känner att han eller hon gjort en insats har vi lyckats i arbetet.

Vi vill förnya den finländska skogsbranschen och göra det så enkelt och belönande som möjligt att äga, vårda, utnyttja och skydda skogen. Vi vill påverka framtiden. Skogscentralen utbildar varje år tusentals skogsägare och hundratals fackmän i skogsbranschen. Vi samarbetar långsiktigt med barn och ungdomar i olika skolor. Vår uppgift är att säkerställa värdefulla skogstillgångar, en mångfacetterad natur och en stark, välfärdsalstrande skogsbransch för kommande generationer.

.