Gå direkt till innehållet

Skogsägarens dag 2022 på webben

Illustrationsbild. I förgrunden en grankvist och i bakgrunden ett vintrigt skogslandskap.

Skogsägarens dag ordnades 12.3

Skogsägarens dag 12.3.2022 var ett riksomfattande evenemang på webben bestående av interaktiva föreläsningar på tre kanaler riktade till skogsägare och andra skogsintresserade. Det avgiftsfria online-evenemanget gav bland annat en översikt över aktuella ärenden som skogsägare funderar på, svarade på frågor och presenterade skogsbranschens nya idéer och innovationer. 

Alla tre kanalers program har spelats in och ses via den separata evenemangssidan.

Evenemanget ordnades av Finlands skogscentral, Metsä Group, skogsvårdsföreningarna, Stora Enso Skog och UPM Skog.

 

 

 

Mer information