Gå direkt till innehållet

Drivningsduglighet

Drivningsduglighetskartorna visar terrängens bärighet i Fastlandsfinland. Kartorna presenteras i rasterform. Bärigheten är på kartorna klassificerad i sex klasser. 

Data har tagits fram med hjälp av kalkyler. Som källa för kalkylerna har man använt fjärrkarteringsdata (laserscanning) och Lantmäteriverkets terrängdatabas. Klassificeringarna har inte kontrollerats i terrängen. 

Förutom markens bärighet inverkar väderförhållandena vid drivningstidpunkten, till exempel regn eller tjälens tjocklek om vintern, på drivningsdugligheten.