Regionala skogsprogram 2016-2020 | Skogscentralen

Regionala skogsprogram 2016-2020

Mer information

Jyrki Haataja
ledande expert på regionutveckling
tfn 044 710 0851
jyrki.haataja(at)metsakeskus.fi

På den här sidan finns de svenskspråkiga skogsprogrammen 2016-2020. Skogsprogrammen för Nyland och Österbotten har skrivits på svenska. De resterande skogsprogrammen har skrivits på finska och finns på vår finskspråkiga sida.

De nya skogsprogrammen för åren 2021-2025 finns på sidan De regionala skogsprogrammen och uppföljningen av skogsprogrammen på den tills vidare finskspråkiga sidan Metsien kehitys maakunnittain.

De regionala skogsprogrammen 2016-2020 var skogssektorns utvecklingsplaner och arbetsprogram på landskapsnivå. Programmen utarbetades i samarbete med skogsråden i landskapen. Innehållet i skogsprogrammen godkändes av landskapens skogsråd i slutet av år 2015. Målen i de regionala skogsprogrammen ställdes upp utifrån utvecklingsbehoven i regionerna och målen i den nationella skogsstrategin. I programmen förenades ekonomiska, ekologiska och sociala mål.

Det regionala programmet för verkställande av naturvård är en plan för inriktandet av Finlands skogscentrals och dess områdens naturvård med offentliga medel. Verkställandeprogrammet styr finansieringen av Skogscentralens naturvård och verkställandet av den samt effektiverar verksamheten. Verkställandeprogrammet är uppgjort som en del av det regionala skogsprogrammet för alla fjorton regionala skogsråds områden.

Österbotten

Ansvarsperson Mårten Lövdahl

Nyland

Ansvarsperson Karen Wik-Portin

.