Projekt | Skogscentralen

Projekt

Skogscentralen främjar ett mångsidigt bruk av skogarna, skogsnäringarna och mångfalden i naturen med hjälp av olika projekt. Vissa projekt leds av Skogscentralen, i andra projekt är Skogscentralen en samarbetspartner. Projekten kan vara lokala men nuförtiden omfattar en allt större del av projekten flera landskap.

På den finska sidan hittar du alla aktuella projekt.

Arbetet finansieras dels med stöd från Europeiska unionen, dels med nationell finansiering. Finansiering fås bland annat från EU:s naturvårdsfond LIFE och från landsbygds- och strukturfonderna. Ett antal projekt genomförs i samarbete med våra grannländer. Sådana är till exempel olika särfondsprojekt, såsom projekt inom Interreg-programmet. Förutom EU-finansierade projekt samarbetar Skogscentralen i frågor som gäller hållbart skogbruk även i projekt som har annan gemensam finansiering.

.