Praktik- och sommararbetsplatser | Skogscentralen

Praktik- och sommararbetsplatser

Vi erbjuder årligen praktikplatser åt studerande på våra kontor på olika håll i landet och i skogen. Oftast sker praktiken på sommaren. Platserna är avsedda för studerande som behöver praktik i anknytning till studierna.

Vi informerar om våra praktikplatser på vår webbplats i början av året och eventuellt också i början av hösten. Vi berättar också på Facebook, Twitter och Instagram att vi söker praktikanter. Platserna söks sedan elektroniskt inom utsatt tid.

Det lönar sig att följa med också de andra lediga jobben. En del tidsbundna uppgifter kan vara lämpade för studerande.

.