Organisation

Mer information

Finlands skogscentral är en del av den indirekta statsförvaltningen och arbetar under jord- och skogsbruksministeriets strategiska styrning. Grunden för Skogscentralen utgörs av en processorganisation som är förenlig med lagen om Finlands skogscentral. Direktionen utövar den högsta beslutanderätten.

Den riksomfattande enheten och de fem serviceområdena

Till Skogscentralens organisation hör direktionen, den riksomfattande enheten i Lahtis och fem serviceområden. Den nuvarande organisationen inledde sin verksamhet 2015.

Ledningsgrupp

Skogscentralen har en riksomfattande ledningsgrupp, en riksomfattande utvidgad ledningsgrupp och dessutom samarbetsgrupper på de fem serviceområdena. Grupperna har följande sammansättning:

Riksomfattande ledningsgrupp

Eini Ari, direktör (ordf.)
Granander Markku, ledande expert på utvecklingsprojekt
Hämäläinen Tapani, utvecklingsdirektör
Liusjärvi Katriina, kommunikationschef (sekr.)
Nilsson Magnus, skogsdatachef
Niskanen Anssi, näringsdirektör
Rakemaa Anna, skogsdirektör
Tolonen Jorma, förvaltningsdirektör

Riksomfattande utvidgad ledningsgrupp

Eini Ari, direktör (ordf.)
Granander Markku, ledande expert på utvecklingsprojekt
Hostikka Aki, servicechef för finansiering och granskning
Hämäläinen Tapani, utvecklingsdirektör
Iittainen Veikko, servicechef för skogsägartjänster
Jyrkilä Jorma, servicechef för skogsdata
Kasurinen Sanna, servicechef för företag och organisationer
Leinonen Seppo, personalens företrädare
Liusjärvi Katriina, kommunikationschef (sekr.)
Minkkinen Ismo, chef för informationsförvaltning
Nilsson Magnus, skogsdatachef
Niskanen Anssi, näringsdirektör
Rakemaa Anna, skogsdirektör
Tolonen Jorma, förvaltningsdirektör

Direktion

En direktion bestående av nio medlemmar från olika sektorer i samhället leder och övervakar Finlands skogscentrals verksamhet. Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter medlemmarna i direktionen för en period på fyra kalenderår. Varje medlem har en personlig suppleant. Direktionen har tillsatts för mandatperiod 16.1.2015-15.1.2019.

Tillsättningen av en ny suppleant 4.12.

Landskapens skogsråd

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett fjorton skogsråd där alla landskap ingår. Skogsrådens mandatperiod är fyra år och de har som uppgift att främja det regionala samarbetet mellan de skogsbaserade näringarna och skogssektorn.  Skogsrådens medlemmar representerar skogssektorns aktörer, den offentliga förvaltningen, medborgarorganisationer och intressentgrupper. Skogsråden ansvarar också för de regionala skogsprogrammen.

Ordförandena för landskapens skogsråd:

 • Kajanaland: ordförande Asko Piirainen, vice ordförande Vesa Härkönen
 • Norra Österbotten: ordförande Matti Pahkala, vice ordförande Maria Isolahti
 • Lappland: ordförande Samuli Kokkoniemi, vice ordförande Heli Viiri
 • Mellersta Finland: ordförande Johannes Leppänen, vice ordförande Pauli Rintala
 • Norra Savolax: ordförande Tapani Tolppanen, vice ordförande Jukka Hujala
 • Norra Karelen: ordförande Pasi Pitkänen, vice ordförande Päivikki Otronen
 • Sydvästra Finland (Egentliga Finland, Satakunta): ordförande Erkki Haavisto, vice ordförande Pasi Heino
 • Birkaland: ordförande Antti Teivaala, vice ordförande Päivi Kiviranta
 • Södra och mellersta Österbotten: ordförande Timo Lankila, vice ordförande Jukka Vainionpää
 • Sydöstra Finland (Kymmenedalen, Södra Karelen): ordförande Eero Kivistö, vice ordförande Esa Korhonen
 • Södra Savolax: ordförande Sari Lantta, vice ordförande Timo Leskinen
 • Österbotten: ordförande Anders Lillandt, vice ordförande Jan Slotte
 • Tavastland(Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland): ordförande Eine Rosenberg – Riihimäki, vice ordförande Jussi Joensuu
 • Nyland: ordförande Heli Rissanen, vice ordförande Esa Nykänen

JSM: s brev om tillsättande av landskapens skogsråd för perioden 15.5.2015–14.5.2019.