Gå direkt till innehållet

Träbyggande

Träbyggande och mångsidig användning av trä berör förutom skogsägare och företag också i ökande grad den offentliga sektorns beslutsfattare, byggnaders användare och invånare i nya hem. Över en tredjedel av Finlands utsläpp av växthusgaser uppstår av byggnader och byggande. Kommande gränsvärden för kolbudgeten i byggandet styr byggandet i en allt mer kolsnål riktning. Träbyggande ses som en del av stävjandet av klimatförändringen, eftersom man med trä kan minska en byggnads kolavtryck och öka det långvariga lagrandet av kol i träprodukter.

Skogscentralens mål är att främja offentligt träbyggande och industriellt träbyggande samt stöda utvecklingen för små och medelstora företag i träprodukts- och träbyggnadsbranschen.

Skogscentralen kan främja användningen av trä och träbyggande genom att informera om forskningsdata, ge råd, kommunicera och idka mångsidigt projektarbete med forsknings- och utbildningsorganisationer, offentliga sektorn och företag i branschen.

 

Timo Nyyssölä

träbyggnadskoordinator
tfn 050 355 7228 
timo.nyyssolaatmetsakeskus.fi