Gå direkt till innehållet

Naturprodukter och tjänster

Allt fler skogsägare och företagare är intresserade av att utnyttja skogen på ett mångsidigt sätt. Skogen erbjuder förutom virke också råvaror för produktionen av livsmedel, hälsoprodukter och andra produkter. Skogen är också en viktig miljö för turism och människors välbefinnande. Ekosystemtjänsterna bildar sin egen helhet och kan handla om att skogsägaren erbjuder tjänster som upprätthåller mångfalden, vattenkvaliteten och landskapet.

Skogscentralens mål är att främja tillväxten och utvecklingen i naturproduktsbranschen och på det sättet främja mångfalden och lönsamheten i näringen som bygger på skogen. Till mångsidigt utnyttjande av skogen hör både naturprodukter och i allt ökande grad också tjänster som har med skog och natur att göra. Naturproduktsbranschen svarar på efterfrågan om mångsidigt utnyttjande av skogens många möjligheter. Skogarnas värde och uppskattningen för ett mångsidigt skogsbruk ökar. För skogsägare och företagare betyder det nya möjligheter till intäkter.

Skogscentralen deltar i utvecklandet av naturprodukter och tjänster genom att ta fram skogs- och naturinformation, ge råd, informera och delta i mångsidigt projektarbete tillsammans med andra experter i branschen.

 

Marko Ämmälä

ledande expert på företagstjänster
tfn 050 314 0521
marko.ammalaatmetsakeskus.fi