Skip to main content

Skogscentralens corona-anvisningar

Hälsa och säkerhet är vår gemensamma sak. Skogscentralen vill göra sin del i att förhindra coronaviruset från att spridas med hjälp av följande säkerhetsåtgärder på de evenemang och träffar som arrangeras av Skogscentralen. 

Anvisningar för deltagare i evenemang och kundträffar under coronaepidemin

  • Kom endast om du är frisk.
  • Avboka ditt deltagande även på kort varsel genom att kontakta arrangören om du blir sjuk. Avboka även ditt deltagande om någon i din nära krets misstänks vara sjuk. Om utbildningen är avgiftsbelagd följer inga kostnader för dig på grund av avbokningen.
  • När vi träffas skakar vi inte hand.
  • Kom ihåg att hålla minst 1–2 meters säkerhetsavstånd till de andra deltagarna enligt möjligheterna. Vi har tagit det här i beaktande även i planeringen av gemensam transport - vi rör oss med stora bussar i vilka det är så stora mellanrum som möjligt mellan sittplatserna och deltagarantalet är begränsat.
  • Vi ser till att hålla god hand- och hosthygien. Använd vänligen handdesinfektionsmedlet som arrangören erbjuder. 
  • Vi rekommenderar starkt att alla använder munskydd på alla Skogscentralens träffar, evenemang och vid gemensamma transporter. 
  • Det erbjuds inte munskydd på träffarna och evenemangen så hämta ditt eget.
  • I bussar/bilar sitter vi utspritt och lämnar säkerhetsavstånd till andra resenärer. Innan transporten och efter den finns det handdesinfektionsmedel tillgängligt. 
  • Ta med egna anteckningsverktyg.