Observationer och registrering av skogsskador | Skogscentralen

Observationer och registrering av skogsskador

Du kan meddela ”inofficiellt” om skogsskador via Skogscentralens karttjänst eller mobilapp. En inofficiell anmälan leder inte till några åtgärder vid Skogscentralen, utan observationerna registreras för att ge mer information som komplement till den officiella skadestatistiken. Om du till exempel registrerar en observation av hjortdjursskada är det inte en begäran om en officiell skadevärdering. Och även om du meddelat en observation av en skada måste du fortfarande meddela om skadan med en lagenlig anmälan om användning av skog före avverkningen.

Registrering av inofficiella observationer av skogsskador

Det är lätt och enkelt att meddela om skador (snöskada, stormskada, sorkskada, insektsskada, hjortdjursskada, svampskada, annan skada). På en karta över Finland visas alla skadeobservationer som meddelats.

Observerade skador kan anmälas med smarttelefon

Du kan ladda ner mobilappen Laatumetsä (appen finns bara på finska) och med hjälp av den märka ut skador som du observerar när du rör dig i skogen. Observationerna sparas i mobilen med hjälp av GPS-informationen. Av varje observation sparas ett spår på appens karta och i Skogscentralens karttjänst. Appen och det tillhörande formuläret för observationer av skogsskador fungerar i Android- och iOS-telefoner, och den kan laddas ner från operativsystemens egna appbutiker.

 

.