Nyhetsbrev | Skogscentralen

Nyhetsbrev

Mer information

Min Skog e-kundtidningens nyhetsbrev för skogsägarna

Vi sänder ett nyhetsbrev om e-kundtidningen Min Skog sex gånger om året till alla skogsägare som har gett oss sin e-postadress för kommunikation. Skogscentralen ger ut sin kundtidning också på webben, på adressen www.minskog-kundtidning.fi. Vi uppdaterar e-kundtidningen med nya artiklar varje månad.

Regionala nyhetsbrev till intressentgrupper

Skogscentralen skickar regionala nyhetsbrev fyra gånger om året till skogsbranschens aktörer och andra intressentgrupper. Nyhetsbrevet berättar de aktuella nyheterna i skogsbranschen och annat som pågår i området.

Prenumerera på nyhetsbrevet. De regionala nyhetsbreven skickas ut på Skogscentralens fem serviceområden. Om du får nyhetsbrevet men inte längre vill ha det kan du avsluta prenumerationen via en länk som finns i slutet av nyhetsbrevet.

Södra serviceområdets nyhetsbrev skrivs på finska och svenska, de övriga bara på finska och dem hittar du via den finskspråkiga webbsidan.

Regionala nyhetsbrev om kurser för aktörer

I nyhetsbrevet om utbildningar informerar vi aktörer i skogsbranschen om regionala utbildningar som Skogscentralen ordnar. Nyhetsbrevet kan också innehålla information om de viktigaste landsomfattande utbildningsturnéerna och om aktuella kursteman.

Nyhetsbrevet utkommer 3-4 gånger per år. Om du får nyhetsbrevet men inte längre vill ha det kan du avsluta prenumerationen via en länk som finns i slutet av nyhetsbrevet.

Beställ nyhetsbrevet om utbildningar.

.