Nyhetsbrev

Min Skog e-kundtidningens nyhetsbrev för skogsägarna

Vi sänder ett nyhetsbrev om e-kundtidningen Min Skog sex gånger om året till alla skogsägare som har gett oss sin e-postadress för kommunikation. Skogscentralen ger ut sin kundtidning också på webben, på adressen www.minskog-kundtidning.fi. Vi uppdaterar e-kundtidningen med nya artiklar varje månad.

Regionala nyhetsbrev till intressentgrupper

Skogscentralen skickar regionala nyhetsbrev fyra gånger om året till skogsbranschens aktörer och andra intressentgrupper. Nyhetsbrevet berättar de aktuella nyheterna i skogsbranschen och annat som pågår i området.

De regionala nyhetsbreven skickas ut på Skogscentralens fem serviceområden. Nyhetsbrevet kan beställas av Skogscentralen.

Södra serviceområdets nyhetsbrev skrivs på finska och svenska, de övriga bara på finska och dem hittar du via den finskspråkiga webbsidan.