Nyheter

25.01.2019 07:08
Sågverksföreningen Suomen Sahayrittäjäts produktmärke för närproducerat virke, Lähipuu, har tilldelats en miljövarudeklaration. Enligt miljövarudeklarationen har sågvarorna ett litet kolavtryck och små miljöeffekter. Miljövarudeklarationen är den första inom sågbranschen i Finland.
uutiskuva-taimikkoa.jpg
11.01.2019 12:55
Finlands skogscentral automatiserar handläggningen av Kemera-stödansökningar och anmälningar om verkställande liksom beslutsfattandet gällande det slutliga stödbeloppet. Det automatiska beslutsfattandet blir möjligt i och med en ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk som presidenten stadfäste 11 januari 2019. Ändringarna i lagen träder i kraft 16 januari.
uutiskuva-kemera.jpg
10.01.2019 10:51
År 2018 betalade Finlands skogscentral 49,1 miljoner euro i finansiering för hållbart skogsbruk. Staten hade budgeterat 56,2 miljoner euro för dessa Kemera-stöd.
uutiskuva-lumituhot.jpg
08.01.2019 10:38
Virke som skadades av den tunga snön förra vintern ligger fortfarande kvar i skogen i stora delar av Kajanaland och Norra Karelen med risk för följdskador. Ungefär hälften av de förstörda träden blev kvar över sommaren. Men i vinter kommer man troligtvis att kunna transportera bort också det sista skadade virket från de drabbade områdena.
04.01.2019 09:39
Den nya lagen om enskilda vägar trädde i kraft den 1.1.2019. Den ersatte därmed den gamla lagen om enskilda vägar från 1963. Den nya lagtexten är mer lättläst än den gamla och ger väglaget moderna förutsättningar att förvalta sin väg. Och väglaget får betydligt mer ansvar än tidigare.
uutiskuva-myrskytuhot.jpg
03.01.2019 15:36
Vinterstormen Aapeli som härjade i Finland efter nyår orsakade mest vindskador i skogarna i Österbotten. Där är skadorna i storleksklassen 100 000 kubikmeter virke. Utan stormen skulle det här virket ha varit värt cirka 3,5 miljoner euro, men nu sjönk dess värde med närmare en miljon.
uutiskuva-metsankayttoilmoitukset.jpg
03.01.2019 09:25
Finlands skogscentral fick in över 136 000 anmälningar om användning av skog under år 2018. Anmälningarna gällde planerade avverkningar på sammanlagt 809 702 hektar, varav 574 110 hektar i privatskog. Antalet anmälningar ökade med 13,3 procent jämfört med 2017.
21.12.2018 13:52
Finlands skogscentral har sålt nättjänsten Vedlidret.com till Venpo Energi Ab. Köpekontraktet undertecknades den 20.12.2018.
uutiskuva-metsatie.jpg
19.12.2018 10:27
Granskningar som genomfördes av Finlands skogscentral visade att en tredjedel av de skogsvägar som i år byggts eller grundförbättrats med Kemera-stöd är i behov av reparation. Underhållet på tidigare byggda och grundförbättrade skogsvägar hade gjorts tämligen väl. Skicket på skogsvägarna kan förbättras genom tillräcklig grusning, sladdning och röjning av vägrenarna.
uutiskuva-herttuainen1.jpg
17.12.2018 14:11
Forstmästare Helena Herttuainen har utsetts till ny regiondirektör för Finlands servicecentrals västra serviceområde. Herttuainen har en stark kompetens inom både intressegruppsverksamhet och skogligt innehåll.