Nyheter | Skogscentralen

Nyheter

uutiskuva-joulukuuset.jpg
10.12.2019 09:26
Finländarna skaffar omkring 1,5 miljoner julgranar i år. Granar från odlingar och skogen är i år friska och av god kvalitet och barrar inte så mycket.
uutiskuva-metsaanfi-luonnontuotemetsa-kartalla-sve.jpg
05.12.2019 10:23
Skogsägare ser nu i e-tjänsten MinSkog.fi alla i kraft varande Kemera-finansieringsansökningar som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog. Det här gör det enklare att göra anmälan om verkställande i tjänsten, eftersom alla grunduppgifter från ansökan automatiskt kopieras till anmälan.
uutiskuva-leikkohavut.jpg
05.12.2019 08:59
Julen är högsäsong för försäljningen av barrträdsris, då man tillverkar olika girlanger, bollar och kransar av riset. Det finns ändå få inhemska försäljare av sådant ris och det mesta av riset importeras numera från Danmark.
03.12.2019 14:10
Servicearbetena i Finlands skogscentrals datasystem har slutförts. Vi har återgått till normal elektronisk ärendehantering.
29.11.2019 11:33
Finlands skogscentrals datasystem genomgår just nu servicearbeten för att förbättra systemens effektivitet och funktionsduglighet. Det här orsakar tidvis avbrott i våra centrala system. Därför kan Skogscentralen inte just nu behandla ansökningar om undantag från tidsfristen för anmälningar om användning av skog.
uutiskuva-hakkuutulkinta1.jpg
28.11.2019 10:59
Finlands skogscentral har med riktade fältgranskningar utrett hur man i avverkningar har lämnat naturvårdsträd och skyddszoner kring vattendrag. Skogscentralen utnyttjar jämförande satellitbilder som hjälp i övervakningen av avverkningar och i riktandet av granskningarna. Med de nya metoderna kan man noggrannare övervaka hur skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer bevaras i avverkningar i ekonomiskogar.
uutiskuva-metsaanfi-raivaussaha-arvottu-sve.jpg
26.11.2019 12:14
Vi frågade användarna av e-tjänsten MinSkog.fi hur de sköter sin skog. I början av november lottade vi ut en röjsåg bland alla som svarade på enkäten, och vinnaren är Jukka Miettinen från Siilinjärvi. 
uutiskuva-metsatie.jpg
26.11.2019 09:42
Finlands skogscentral har granskat skogsvägar som fått Kemera-stöd för grundlig förbättring eller byggandet. Vi noterade brister i vändplatsernas dimensionering och vägarnas grusning. På de grundförbättrade vägarna har underhållsarbetena gjorts skapligt.
uutiskuva-puurakentaminen1.jpg
25.11.2019 15:28
Användningen av trä i offentliga byggnader har ökat kraftigt under de senaste åren. Att bygga i trä ses som ett sunt, säkert och ekologiskt alternativ. Tiden är den rätta för träbyggande, men mer information behövs. Skogscentralens nationella projektverksamhet kring träbyggande ger råd åt och utbildar företag i branschen och utvecklar verksamheten.
uutiskuva-metsaanfi-palkinto.jpg
21.11.2019 14:39
Finlands Forstvetenskapliga Samfunds Skogstaxeringsklubb delade på onsdagen ut innovationspris till Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi, Skogscentralen och Jord- och skogsbruksministeriet. Priset beviljas med tre års mellanrum.

.