Nyheter

uutiskuva-kemerat-kartalla-sve.jpg
28.02.2019 07:40
Om din plantskog behöver vårdas, kontrollera om du kan få Kemera-finansiering för arbetet antingen på vår webbplats eller med hjälp av en skogsfackman. Om villkoren uppfylls kan du ansöka om stöd genom att logga in i den avgiftsfria tjänsten MinSkog.fi.
uutiskuva-lh-hankehaku-2019.jpg
25.02.2019 11:07
Finlands skogscentral öppnar årets första ansökningsrunda för naturvårdsprojekt den 25 februari. Kemera-stöd beviljas för hyggesbränningar som befrämjar biologisk mångfald, för återställande av värdefulla livsmiljöer och för vattenvårdsarbeten.
metsanomistaja-tutkimus.jpg
19.02.2019 09:32
I februari dimper en enkät ned i många skogsägares brevlåda. Enkäten syftar till att utreda hurdana dagens skogsägare är och vilka mål och behov de har. Ungefär 16 000 skogsägare på olika håll i Finland har valts ut slumpmässigt för enkäten. De har plockats ut ur Finlands skogscentrals datasystem.
uutiskuva-korjuujalki-tarkastus.jpg
14.02.2019 10:38
Det varma och regnfattiga vädret underlättade virkesdrivningen under 2018. Vädrets positiva inverkan märktes också i Skogscentralens granskningar. Drivningskvaliteten vid gallringsavverkningar var bättre än året innan. Oftast anmärkte granskarna på beståndsskador, för breda körstråk och för kraftiga gallringar.
uutiskuva-kasvupolku-uusiutuvametsajamaaseutu.jpg
11.02.2019 12:40
Till tillväxtstigen Förnybar skog och landsbygd har 30 företag utsetts bland 42 sökande. De valda företagen får delta i en avgiftsfri företagsträning i vår och tävla om segern i företagstävlingen. Finlands skogscentral är samarbetspartner i tillväxtstigen Förnybar skog och landsbygd.
uutiskuva-hakkuuaikomus3.jpg
08.02.2019 10:35
Finlands skogscentrals informationstjänst om avverkningsplaner kan användas igen, efter ett uppehåll i början av året. Efter önskemål från kunderna har vi lagt till nya funktioner i tjänsten. Nu kan användarna jämföra virkesutbudet med den största hållbara avverkningsmängden av industrivirke.
uutiskuva-veroilmoitus.jpg
07.02.2019 11:27
Skogsbruksidkare ska lämna in skattedeklarationen till Skatteförvaltningen senast 28.2.2019. Datumet gäller även skogsägare som inte är mervärdesskatteskyldiga. Jordbruksidkare samt näringsidkare och yrkesutövare ska lämna in skattedeklarationen för skogsbruk senast 2.4.2019. Personer som är fast bosatta i utlandet lämnar in skattedeklarationen inom maj månad.
uutiskuva-kulotus-pori.jpg
05.02.2019 11:20
Hyggesbränning ökar den biologiska mångfalden i ekonomiskogar och är samtidigt till nytta för skogsbruket. Skogscentralen vill öka antalet hyggesbränningar. I år är målet att inleda tio hyggesbränningsprojekt, och Skogscentralen uppmuntrar intresserade skogsägare att ta kontakt.
uutiskuva-luonnonhoito-osaamiskoe.jpg
01.02.2019 11:54
Finlands skogscentrals prov i naturvårdskunskaper har setts över inför proven år 2019. Ändringar har gjorts såväl i studiematerialet som i provinnehållet. Därtill kommer teoridelen av provet att ordnas digitalt framöver.
uutiskuva-metsaan-tie-sovellus2.jpg
25.01.2019 10:28
Finlands skogscentral och företaget Roads ML har utvecklat en mobilapp där var och en kan bidra med information om skogsvägarnas skick. Informationen som kommer in via appen samlas i Skogscentralens karttjänst, där den finns öppen och tillgänglig för alla väganvändare.