Nyheter

uutiskuva-luontokohteet.jpg
12.04.2019 11:57
Finlands skogscentral har avfattat tolkningsrekommendationer om avgränsning och behandling av objekt som avses i 10 § i skogslagen. De reviderade rekommendationerna förtydligar tolkningen av livsmiljöer som är viktiga för naturens mångfald. Tolkningsrekommendationerna har nu publicerats på Skogscentralens webbplats.
uutiskuva-yksityistie.jpg
04.04.2019 10:39
Den nya lagen om enskilda vägar trädde i kraft 1.1.2019. Enligt den nya lagen kan delägarna i ett väglag framställa ett yrkande om rättelse av väglagets beslut inom en månad från att beslutet fattades. Dessutom har delägarna eller andra parter tre månader på sig att klandra ett beslut genom talan. Den nya klandertiden kan fördröja Skogscentralens process för att godkänna Kemera-ansökningar som gäller iståndsättning och byggande av vägar.
uutiskuva-metsapalokartat2.jpg
27.03.2019 10:03
Kartorna för bekämpning av skogsbränder visar var bränder med största sannolikhet uppstår och hur de riskerar att spridas i terrängen. På brandstationen i Lieksa testade man hur kartorna kan utnyttjas i planeringen av släckningsarbetet.
uutiskuva-kasvupolku-uusiutuvametsajamaaseutu.jpg
22.03.2019 18:02
Trettio företag fick företagscoachning inom ramen för tillväxtstigen Förnybar skog och landsbygd. Av dem valdes Lunawood, som tillverkar värmebehandlade träprodukter, till det mest lovande tillväxtföretaget. Vidare till finalen i företagstävlingen Kasvu Open går också Suomen Agrometsä Oy, Suomen Konesiirrot Oy och Kiteen Mato ja Multa.
uutiskuva-ilmasto-tuhot.jpg
18.03.2019 13:24
Råden i god skogsvård har reviderats. Rekommendationerna innehåller ny information om kontinuerlig beståndsvård och om hur man kan anpassa skogsbruket till klimatförändringen. Tapio Ab och Finlands skogscentral kommer under våren att ordna en utbildningsturné där man redogör för de nya rekommendationerna för skogsfackmän.
uutiskuva-kemera-varhaishoito.jpg
15.03.2019 10:57
Skogscentralen granskade under 2018 resultatet av slyröjningsarbeten och vård av ungskog för vilka det kommit in ansökningar om Kemera-stöd. I fältgranskningarna upptäcktes en betydande mängd arbeten som avvek från finansieringsvillkoren och som utförts fel. Andelen felaktigt utfört arbete steg jämfört med året innan, både bland de objekt som valts slumpmässigt till granskning och i de prövningsbaserade granskningarna.
uutiskuva-riistametsakohteet-kartalla-sve.jpg
12.03.2019 10:49
Viltobjekt i hela landet kan nu ses i e-tjänsten MinSkog.fi, som upprätthålls av Finlands skogscentral. Med informationen kan skogsägarna ta hänsyn till skogshönsfåglar och andra vilda djur i skogsbruket. Skogsägarna kan be aktörerna som de anlitar att ta hänsyn till viltobjekt till exempel när de planerar avverkningar.
uutiskuva-metsastrategia.jpg
11.03.2019 09:56
Revideringarna av den nationella skogsstrategin fastställdes av regeringen i slutet av februari. Ett klimatsäkert skogsbruk och träbaserade produkter togs in som nya mål i strategin.
uutiskuva-maalahopuu.jpg
08.03.2019 12:29
Utarmningen av naturen har inte upphört, visar den nyaste bedömningen av läget för hotade arter och naturtyper i Finland. Genom METSO-programmet och naturhänsyn i skogsbruket kan man ändå förbättra situationen i samarbete med skogsägare och aktörer i skogsbranschen.
uutiskuva-avoin-metsatieto-vuosi.jpg
01.03.2019 09:43
Öppen skoglig information har laddats ner över tre miljoner gånger under det första året som den funnits tillgänglig på webbplatsen MinSkog.fi, som Skogscentralen upprätthåller. Den öppna informationen används i flera nya appar och tjänster för skogsägare och branschfolk.