Nyheter | Skogscentralen

Nyheter

I Suomi.fi-skogsfastighetsruppgifterna ser du bl.a. arealen, uppgifter om beståndet och naturobjekt.
06.02.2020 15:54
I Suomi.fi-webbtjänsten kan du kontrollera vilka uppgifter som finns om dig i olika myndigheters register. Nu finns också uppgifter om dina skogsfastigheter på Suomi.fi.
uutiskuva-minskatt.jpg
05.02.2020 09:30
Näringsidkare inom skogsbruket ska lämna in skattedeklarationen till Skatteförvaltningen senast 2.3.2020. Datumet gäller också de skogsägare som inte är momsskyldiga. Skogsägare som bedriver jordbruk eller näringsverksamhet ska lämna in sin skogsskattedeklaration senast 2.4.2020. De som är permanent bosatta utomlands ska lämna in skogsskattedeklarationen i maj samtidigt som de lämnar in sin personliga förhandsifyllda skattedeklaration.
uutiskuva-puhutaanmetsasta.jpg
31.01.2020 14:23
Vi pratar om skogen-framtidsdagarna för samman dem som jobbar och verkar i skogsbranschen. Under början av året ordnar Skogscentralen Vi pratar om skogen-evenemang på tretton orter. I Vasa är det den traditionella Vinterskogsdagen som har temat Vi pratar om skogen, och på Skogsbrukets vinterdagar i Helsingfors är den andra dagen en Vi pratar om skogen-dag. Evenemangen är gratis och utöver de inbjudna gästerna är också andra intresserade välkomna. 
uutiskuva-hakkuuaikomukset.jpg
30.01.2020 09:32
Anmälningarna om användning av skog visar att avverkningsplanerna minskade med en fjärdedel 2019 jämfört med 2018. Framför allt minskade de planerade förnyelseavverkningarnas areal och mängden stock från dem. Också mängden massaved minskade, men arealen för de skogsvårdsmässigt viktiga gallringsavverkningarna hölls på ungefär samma nivå som året innan.
uutiskuva-monimetsa-koulutus.jpg
28.01.2020 13:15
Hur kan jag öka den biologiska mångfalden i min skog? Och vad kan jag göra för att minska belastningen på vattendragen? De frågorna får du svar på i en ny webbutbildning om naturhänsyn i ekonomiskog. Kursen är gratis och den produceras av Finlands skogscentral och Tapio Ab inom ramen för det riksomfattande projektet Monimetsä.
uutiskuva-varhaishoito.jpg
16.01.2020 10:07
År 2019 betalade Finlands skogscentral 49,9 miljoner euro i finansiering för hållbart skogsbruk, vilket var 0,3 miljoner euro mer än under året innan. Staten hade budgeterat 55,9 miljoner euro för Kemera-stöden. Av stödet till virkesproduktionen förblev 6,5 miljoner euro oanvänt. Totalt 5,8 miljoner euro betalades ut i form av stöd för naturvårdsprojekt och i form av miljöstöd.
uutiskuva-tietohuolto.jpg
15.01.2020 07:44
Finlands skogscentrals särskilda dataunderhåll av materialet om skogslagsobjekt har varit pausat sedan november i fjol. Det bedömningsarbete av skogslagen som nu har blivit klart påverkar hur det går med dataunderhållet. Beslut kommer att fattas under början av året.
uutiskuva-suonpohja.jpg
13.01.2020 09:32
Finlands skogscentral och Naturresursinstitutet har inlett det gemensamma projektet Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi – Övergivna åkrar och före detta torvtäkter blir kolsänkor genom beskogning. Genom att beskoga gamla torvtäkter och åkrar ökar man skogsarealen och därmed kolbindningen, vilket är viktigt i arbetet mot klimatförändringen.
uutiskuva-kasvupolku2020.jpg
10.01.2020 09:30
Till tillväxtstigen Skogen, landsbygden och livsmedel i förnyelse söks nu företag som vill växa och få goda råd. Ansökan är öppen till 11.3.2020. Finlands skogscentral är en av tillväxtstigens samarbetspartner.
uutiskuva-uudistaminen.jpg
19.12.2019 10:36
Skogscentralens granskningar visar att resultaten av naturlig förnyelse i likåldriga bestånd är betydligt sämre än vid odling. Skogscentralen granskade i somras områden som hade slutavverkats tre år tidigare.

.